Amarant heeft haar werkgebied in de provincie Noord-Brabant en sluit contracten/overeenkomsten met twee zorgkantoren, zes jeugdzorgregio’s en 20 samenwerkingsverbanden binnen de Wmo. In totaliteit zijn er afspraken met circa 60 gemeenten. Als strategisch adviseur Zorgverkoop ben je verantwoordelijk voor:

  • Het adviseren van de Raad van Bestuur en de directeuren over de te voeren strategie en uitvoering van de zorgverkoop Jeugd binnen Amarant. Je kent daartoe de wensen en verwachtingen van klanten en opdrachtgevers (marktanalyse, analyse van de wachtlijst), onderhoudt duurzame klantrelaties en neemt deel aan (strategische) netwerkbijeenkomsten, zowel extern als intern.
  • Het adviseren van de Raad van Bestuur en de directie over het contractmanagement, inclusief aanbestedingen. Je werkt samen in multidisciplinair verband en verbindt samen met je collega’s van het team zorgverkoop de domeinen WLZ, Wmo en Jeugd.
  • Het positief uitdragen van de marktpositie, concurrentiepositie en het imago van Amarant richting onze externe stakeholders, met name gemeenten.
  • Het leveren van een bijdrage aan stevige en professionele positionering van de organisatie en haar standpunten in de markt, door inzet van commerciële activiteiten en door het voortdurend verbinden van mensen en processen binnen en buiten de organisatie. Je beschikt daartoe over een relevant netwerk.
  • Vanuit het eigen vakgebied vervul je een expertrol binnen het zorgverkoopteam.

Amarant biedt ondersteuning (begeleiding, zorg en/of behandeling) voor mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000 medewerkers en 1.550 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 6.000 cliënten en hun verwanten.

Je gaat aan de slag binnen het team Zorgverkoop van Amarant. Dit team adviseert en ondersteunt de organisatie bij het tot stand komen en uitvoeren van de te sluiten contracten met opdrachtgevers. Amarant wordt op basis van klantwensen stevig en professioneel gepositioneerd door het aangaan, onderhouden en uitbreiden van duurzame klantrelaties. Gerichte zorgverkoopactiviteiten worden uitgevoerd, zoals het adviseren van de Raad van Bestuur en directeuren en het proactief signaleren, onderzoeken en behandelen van inhoudelijke vraagstukken in het klant- of marketingproces. Binnen het zorgverkoopteam kan gebruik gemaakt worden van juridische ondersteuning.