Een vrouwelijke cliënt (72 jaar) is op zoek naar een vrijwilliger die met haar iets wil ondernemen. Denk aan thuis een kopje koffie drinken en gezellig praten, naar de stad gaan om te winkelen en/of ergens samen wat drinken. Mevrouw heeft een hondje dus samen het hondje uitlaten behoort ook tot de mogelijkheden. Mevrouw is, samen met begeleiding, zich aan het oriënteren wat er zoal in de wijk te doen is. Mogelijk kan een vrijwilliger haar hierbij ook prima ondersteunen.


Cliënten van begeleid zelfstandig wonen (BZW) hebben een WMO indicatie vanuit de gemeente en zijn derhalve burger in de maatschappij zoals iedereen die zelfstandig woont. Medewerkers van BZW begeleiden de mensen bij hun vragen. Dit kan op allerlei gebieden zijn. De gemeente hanteert hiervoor het plan van aanpak waarvan wij een ondersteuningsplan maken. Hierin staan de doelen die de cliënt heeft vastgesteld beschreven. Er wordt door de begeleider en cliënt samen gesproken hoe dit doel kan worden behaald.