Voor cliënten van Begeleid zelfstandig wonen (BZW) Tilburg Oud Zuid zijn wij op zoek naar vrijwilligers.

  • Een vrouwelijke cliënt is op zoek naar een vrijwilliger die samen met haar de administratie regelt en zaken oppakt, die nu nog door de begeleiding worden geregeld Mevrouw woont sinds een aantal maanden op zichzelf en heeft daarvoor begeleid, beschermd gewoond. Ze heeft zelf geen behoefte aan professionele begeleiding, maar overschat zichzelf vaak. Ondersteuning blijft daarom noodzakelijk. Door ondersteuning van een vrijwilliger i.p.v. meer begeleiding, kan mevrouw naar haar gevoel in een gelijkwaardige relatie staan met de begeleiders. Natuurlijk kijkt de begeleiding wel op afstand mee en blijft ze wekelijks professionele ondersteuning krijgen.
  • Een andere vrouwelijke cliënt  van 72 jaar is op zoek naar een vrijwilliger die met haar iets wil ondernemen. Denk aan thuis een kopje koffie drinken en gezellig praten, naar de stad gaan om te winkelen en/of ergens samen wat drinken. Mevrouw heeft een hondje dus samen het hondje uitlaten behoort ook tot de mogelijkheden. Mevrouw is, samen met begeleiding, zich aan het oriënteren wat er zoal in de wijk te doen is. Mogelijk kan een vrijwilliger haar hierbij ook prima ondersteunen.


Cliënten van BZW hebben een WMO indicatie vanuit de gemeente en zijn derhalve burger in de maatschappij zoals iedereen die zelfstandig woont. Medewerkers van BZW begeleiden de mensen bij hun vragen. Dit kan op allerlei gebieden zijn. De gemeente hanteert hiervoor het plan van aanpak waarvan wij een ondersteuningsplan maken. Hierin staan de doelen die de cliënt heeft vastgesteld beschreven. Er wordt door de begeleider en cliënt samen gesproken hoe dit doel kan worden behaald.