Wij, de medewerkers van buitenschoolse begeleiding (BSB) ’t Kleine Verschil in Tilburg, zijn op zoek naar vrijwilligers:

  • Specifiek voor één kind, een meisje van 13 jaar, zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor één-op-één begeleiding (natuurlijk altijd met hulp van een beroepskracht). Het meisje maakt transfers met een tillift; dit willen we de vrijwillig(st)er ook leren. Het meisje communiceert met een spraakcomputer. Het meisje staat nu nog op de wachtlijst voor ’t Kleine Verschil en kan alleen gaan starten indien er een geschikte vrijwillig(st)er is gevonden, aangezien zij de één-op-één begeleiding behoeft. Dit schooljaar kan het meisje één keer per vier weken terecht, vanaf volgend schooljaar één zaterdag in de twee weken.
  • Op zaterdag willen we graag ondersteuning in de begeleiding van kinderen van 2 t/m 18 jaar met een verstandelijke -en/of meervoudige beperking. Dit kan een dagdeel zijn van 08.45 - 12.45 uur of van 12.30 - 16.30 uur of een hele dag van 8.45 - 16.30 uur. Wat betekent dit concreet? Je biedt, samen met de beroepskracht, een gevarieerd programma aan activiteiten aan, welke is afgestemd op de behoeften en interesses van de kinderen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van verschillende lokalen, een snoezelruimte, een gymzaal, een ballenbak en ze hebben diverse spelmaterialen tot hun beschikking.
  • Voor de zaterdag (om de week) zijn we ook op zoek naar een gastvrouw of gastman. Iemand die in de ochtend, rond lunchtijd of in de middag (een hele dag mag natuurlijk ook!) de kinderen en medewerkers wil voorzien van koffie, thee of ranja. Het afwassen van de kopjes, bekertjes e.d. hoort er ook bij en vervolgens zet je alles weer klaar voor de volgende ronde. Natuurlijk vinden we het gezellig als jij als gastvrouw of gastman iets meedrinkt en ondertussen kunt genieten van alle blije kindergezichtjes aan tafel. Mogelijk kan er in overleg worden ondersteund bij andere activiteiten.

’t Kleine Verschil is twee zaterdagen in de maand geopend op locatie Kinderdiensten Centrum (KDC) Kobalt in Tilburg.