Voor een cliënte van woonvoorziening Thomas van Aquinostraat zijn wij op zoek naar een vrijwilliger. De cliënte is een 60-jarige vrouw met een lief en attent karakter. Ze is vrolijk en praat héél graag en veel over zaken die haar bezighouden. Het praten uit zich in het stellen van vragen uit nieuwsgierigheid, niet altijd op het antwoord wachten om vervolgens te herhalen wat zij net heeft verteld. De cliënte is graag bezig en in beweging. We zijn voor haar op zoek naar een vrijwilliger om haar individuele aandacht te geven. Dit kan zijn in de vorm van samen een kopje koffie drinken, wandelen, een boodschap doen, iets leuks ondernemen zowel binnenshuis of buitenshuis, samen eten e.d.. De voorkeur m.b.t. de dagen om samen iets te ondernemen, gaat uit naar de woensdag –of donderdagavond tussen 18.30-20.30 uur. Een vaste middag kan ook een optie zijn. De uitstapjes gaan altijd in overleg met de persoonlijk begeleider van de cliënt i.v.m. haar financiën en dagbesteding.

Thomas van Aquinostraat is een woonvoorziening in Tilburg West. Er wonen 12 cliënten die ieder een eigen appartement hebben binnen de woonvoorziening. De cliënten hebben dagbesteding buitenshuis.