Voor logeeropvang de Zandoogjes in Breda zijn op zoek naar een vrijwilliger. In het weekend onderneem je leuke activiteiten met de kinderen zoals bijvoorbeeld spelen in de gymzaal met een bal of kleuren. De persoonlijk begeleider heeft de begeleiding over de kinderen. De kinderen en jongeren zijn tussen de 8 t/m 18 jaar en hebben een verstandelijke of meervoudige beperking. Door in te spelen op de interesse en mogelijkheden van het kind proberen we de belevingswereld van ieder kind op zijn/haar manier te vergroten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een soft-play ruimte, een snoezelruimte, gymzaal, zwembad en buitenspelmaterialen. Ook kleine uitstapjes en wandelingetjes worden (soms) ondernomen.


Vanuit het kinderdienstencentrum de Zandoogjes worden verschillende vormen van zorg en begeleiding geboden, waaronder logeeropvang. De kinderen verblijven hier tijdelijk in het weekend en gedurende de schoolvakanties.