We zijn op zoek naar vrijwilliger die, samen met een cliënte (woont begeleid zelfstandig in Berkel Enschot), activiteiten wil ondernemen! Denk aan een blokje om, rondje fietsen en dat allemaal in en rondom haar woonplaats. De cliënte is 66 jaar en heeft een licht verstandelijke beperking. Ze is in het bezit van een scootmobiel en fiets. Hoe vaak je activiteiten onderneemt gaat in overleg met de cliënte. Zij zou kunnen op dinsdag tussen 15.00-17.00 uur, donderdagochtend voor 11.00 uur maar het mag ook in het weekend.

Ambulant begeleiden wil zeggen dat de cliënten begeleiding krijgen bij de dingen waar zij moeite mee hebben. Alle cliënten hebben een licht verstandelijke beperking met daarnaast bijkomende problematieken. Door deze begeleiding, die wordt vastgesteld in het persoonlijk plan (afsprakenkader WMO), lukt het deze cliënten deel te kunnen blijven nemen aan de samenleving op een zo normaal mogelijke manier.