Voor het Leercentrum zijn we op zoek naar een assistent/vrijwilliger om te ondersteunen tijdens de cursus “Opkomen voor jezelf” in de regio Breda. De cursus bestaat uit de volgende activiteiten:

  • Een informatiebijeenkomst.
  • Acht lessen.
  • Eén terugkom les.

Van de vrijwilliger verwachten wij:

  • Opvang van de cliënten bij binnenkomst.
  • Ondersteuning bij het lezen en schrijven tijdens de cursus; denk hierbij aan lesbladen en opdrachten.
  • Monitoring van het individuele proces van de cliënten in samenspraak met de docent.

De cursus vindt plaats van 18.30 tot 21.30 uur; de cursusavonden worden in overleg gepland. We zijn bezig met de voorbereiding voor een nieuwe cursusgroep in oktober 2021. Hierbij verwachten we nog een tijd te maken te hebben met de Corona maatregelingen. Daarom wordt een flexibele houding gevraagd. De cursus word in cyclus aangeboden (2 of 3 keer per jaar). We verwachten van de vrijwilliger dat deze zich bindt aan de cursus om meerdere keren samen met de docent de cursus te geven.


Het Leercentum ontwikkeld informatie en educatie voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB) en hun netwerk. Dit in het kader van zelfstandigheid en zelfontplooiing.