Binnen Vrije tijd & Recreatie op ’t Hooge Veer in Tilburg zijn we op zoek naar vrijwilligers:

  • Voor de maandagavond soos van 18.30-21.30 uur. Tijdens de soos kan een besloten clubje van cliënten elkaar ontmoeten, hun netwerk vergroten door samen een spelletje te doen, koffie of thee te drinken, e.d.. Voor deze activiteit zijn we op zoek naar vrijwilligers die één keer per twee weken de avond mee begeleiden en ondersteunen.
  • Voor hand –en spandiensten tijdens grotere activiteiten zoals kerst, carnaval maar ook een bingo, seizoen –of belevingsactiviteiten. We zijn we op zoek naar vrijwilligers die deze activiteiten mee willen begeleiden.
  • Voor het maken van materialen en decoratie zijn we op zoek naar vrijwilligers die handig of creatief zijn.

De frequentie en dagen gaan uiteraard in overleg.


Binnen Vrije tijd en Recreatie worden allerlei activiteiten aangeboden aan cliënten met een matig tot ernstig verstandelijke beperking.