Wonen voor kinderen

Soms gaat thuis wonen niet meer. We gaan in dat geval samen op zoek naar een passende oplossing en een goede tijdelijke woonsituatie. Hierin hebben we een aantal mogelijkheden.

Deeltijd wonen

De volgende stap is ‘deeltijd wonen’. We gaan dan binnen Amarant zoeken naar een woonplek. U groeit daar samen heel langzaam naar toe. Uw kind verblijft eerst alleen bij ons als uw sociale netwerk de zorg niet kan dragen. Voor de rest is uw kind gewoon thuis. In deze trajecten-op-maat zit onze kracht.

Wonen in de wijk

Zijn u en uw kind toe aan de overstap naar een veilig thuis buiten uw huis? Amarant Wijkzorg heeft woonvoorzieningen voor kinderen met een beperking in Tilburg. We bieden begeleiding aan kinderen die overdag onderwijs volgen en/of naar een Kinderdienstencentrrum gaan.

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon