Wonen bij Amarant

Wonen in een veilige en vertrouwde omgeving, waar je tot rust kunt komen en jezelf kunt zijn na een drukke dag. Waar je familie en vrienden kunt ontvangen, waar je privacy hebt, en de begeleiding krijgt die bij jou past. Een veilige basis van waaruit je deelneemt aan de maatschappij. Dat is wonen bij Amarant.

Zelfstandig wonen met begeleiding

Jij woont zelfstandig en bent aangewezen op begeleiding. Afhankelijk van de mate van zelfstandigheid, de ondersteuningsbehoefte en jouw woonwensen passen wij de begeleiding aan. Je kunt leren om zelfstandig te wonen. Maar heb je éénmaal of vaker ondersteuning nodig kan dat ook. Al dan niet op vaste tijdstippen. Voor iedereen in onze zorg is er een passend woonaanbod met de begeleiding die je nodig hebt.

Belangrijk

Amarant vindt gezondheid en veiligheid, wonen en huishouding, en werk en dagbesteding erg belangrijk. Waar het nodig is, beiden we integrale en duurzame begeleiding. Naast wonen kun je ook leren je financiën te doen, of een andere cursus die aansluit bij wat jij wilt.

Onze ondersteuning is licht als het kan en zwaar als het moet. Niet alles kan in jouw eigen woning en wijk opgelost worden. Is er tijdelijk sprake van medische of psychische problemen of heb je meer behoefte aan zorg door bijvoorbeeld ouderdom? Dan kan het nodig zijn om (tijdelijk) te verhuizen naar een woonvoorziening waar meer of specialistische zorg geboden kan worden.

Wonen in de wijk is bestemd voor:

  • Kinderen en volwassenen met een beperking en een verblijfsindicatie (Wlz en Jeugdwet)
  • Volwassenen met een beperking die willen wonen en werken in een beschutte en beschermde omgeving (Wmo).

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon