Licht verstandelijk beperkt en seksualiteit

maandag, 22 december 2014

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) hebben alle behoeften die andere mensen ook hebben. Seksualiteit is er daar één van, maar dat is wel een behoefte die vaak specifieke begeleiding vraagt.
Datum: 22 januari 2015
Tijd: 10.00 - 17.00
Locatie: Mercure - Zwolle
Prijs: € 295,- (ex. BTW)
€ 75,- (ex. BTW) voor voltijdstudenten zonder dienstverband (max. 10)

Het aangaan van een seksuele relatie, het bewaken van de eigen grenzen daarin en het niet overschrijden van de grenzen van de ander zijn vaak ingewikkelde aangelegenheden voor jongeren met een LVB. Dat kan nog eens extra ingewikkeld worden wanneer iemand naast zijn of haar licht verstandelijke beperking autisme heeft, wanneer zijn of haar eigen seksuele grenzen ooit overschreden zijn of homoseksuele gevoelens heeft. Seksualiteit is dus een belangrijke ontwikkelingstaak voor mensen met een licht verstandelijke beperking in het algemeen en jongeren in het bijzonder.

Op dit landelijke symposium wordt dan ook uitvoerig stilgestaan bij wat seksualiteit als ontwikkelingstaak soms moeilijk maakt, hoe een licht verstandelijke beperking dat extra bemoeilijkt en wat je daar in je rol als hulpverlener, begeleider, behandelaar of leerkracht dan mee kan.

Voor wie?
Deze dag is gericht op HBO- en academisch opgeleide professionals die met mensen met een licht verstandelijke beperking werken. Daarbij valt te denken aan: 

Persoonlijk begeleiders

Ambulant thuisbegeleiders

SPV-en

Ambulant begeleiders

Maatschappelijk werkers

Seksuologen

Medewerkers dagcentra

Orthopedagogen

Casemanagers

Jeugdzorgwerkers

Jeugdartsen

Leerkrachten

Intensief thuisbegeleiders

Jeugdverpleegkundigen

Etc.

Accreditatie en aanmelding
Voor deze dag is accreditatie aangevraagd bij diverse beroepsregisters. 
Aanmelding verloopt via het inschrijfformulier. Wacht niet te lang, want vol is vol.

Ga naar de website en bekijk wie de sprekers zijn. 
http://bit.ly/1wVMaQw

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon