Kwaliteit = Goede zorg

Amarant geeft zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een beperking. We doen dit voor iedere leeftijdsgroep. Waar we de zorg geven ligt aan wat de cliënt nodig heeft. Dat kan in de wijk of thuis zijn. Als het nodig is bieden we de cliënt begeleiding en behandeling in een centrum voor specialistische zorg.
We kijken samen naar wat de cliënt wil. We betrekken hem bij de keuze van de behandeling en houden hem goed op de hoogte. De cliënt en zijn omgeving weten heel goed wat het beste is. Dat is goede zorg volgens Amarant.

Persoonlijk plan

De zorg die wij samen met de cliënt afspreken vatten we samen in zijn persoonlijk plan. De doelen die we samen met de cliënt bepalen evalueren we tijdens het zorgproces. Waar nodig passen wij samen met de cliënt het plan aan.

Ben Ik Tevreden?

Kwaliteit van zorg gaat niet alleen om de ondersteuning of de begeleiding die de cliënt krijgt. Amarant vindt ontspanning en veiligheid net zo belangrijk. De cliënt moet zichzelf veilig voelen. En lekker in zijn vel zitten. Dan is Amarant op de goede weg.
Tijdens de evaluatie maakt de begeleider of behandelaar gebruik van de Ben Ik Tevreden vragenlijst. Dat is een goede manier om te weten te komen waar de zorg nog beter kan. Zo houden we de kwaliteit van onze zorg hoog.
Amarant vindt de mening van de cliënt belangrijk. We ondersteunen hem om zoveel mogelijk mee te doen in de samenleving. Als de cliënt vindt dat hij genoeg mee kan beslissen en voldoende keuzes heeft, dan is Amarant pas tevreden.

Medezeggenschap = meedenken en meebeslissen

Als een cliënt boven de achttien is, bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan een cliëntenraad. Een cliëntenraad bestaat uit cliënten en familieleden en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan Amarant over zaken die belangrijk zijn voor de hele organisatie. Als een cliënt lid wilt worden van de raad dan doet hij mee aan de verkiezingen. Krijg de cliënt genoeg stemmen kan hij ook meebeslissen. In een cliëntenraad bespreekt men geen persoonlijke zorgzaken. Dat doet de cliënt met zijn persoonlijk begeleider, de manager of de behandelaar.

Samenwerking

Amarant werkt nauw samen met gemeenten, zorgaanbieders, overheidsinstanties, politie en hogescholen, universiteiten en brancheorganisaties. We helpen elkaar om goede keuzes te maken in de zorgverlening.

Kwaliteitsrapport

Bezoek het digitaal magazine: Kwaliteit als basis voor geluk en welzijn

Volg ons op social media

youtube icon  facebook icon  twitter icon  linkedin icon