Kinderdienstencentra

  • Frans Siemerpad 24
Amarant is er voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, verstandelijke beperking of meervoudige beperking. Met dagbehandeling, ambulante behandeling en begeleiding en logeren stimuleren we de ontwikkeling van het kind en hebben we oog voor het hele gezin.
Lees meer over Kinderdienstencentra

STEK

Kinderen horen thuis, in een vertrouwde omgeving. Maar soms gaat thuis wonen (even) niet meer omdat de problemen thuis te groot zijn. Voor deze gezinnen bieden we STEK: een behandeling voor kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking en complexe gezinsproblematiek. Met als doel hen zo veel mogelijk thuis te houden en een (dreigende) uithuisplaatsing te voorkomen.
Lees meer over STEK

Trainingshuis

Wil jij stappen maken om zelfstandiger te worden? Bij de Trainingshuizen van Amarant krijgen jongeren met een lichte verstandelijke beperking de kans om zich te ontwikkelen en een zo zelfstandig mogelijk leven op te bouwen.
Lees meer over Trainingshuis

Wat is een lichte verstandelijke beperking?

Een lichte verstandelijke beperking zie je niet aan de buitenkant. Toch zijn er in Nederland naar schatting ruim 1 miljoen mensen met een IQ tussen de 50 en 85. Ongeveer 11.000 kinderen en jongeren met een LVB raken in de problemen. Denk aan gedragsproblematiek, schooluitval, criminaliteit of verslaving. Wat is een LVB? Hoe herken je het en hoe kun je problemen in de toekomst voorkomen?
Lees meer over Wat is een lichte verstandelijke beperking?