FACT

Onze FACT-teams denken in oplossingen, hoe zwaar de problemen ook zijn. Kinderen, jongeren en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking en grote problemen, laten wij inzien dat behandeling helpt.
Lees meer over FACT

Gezinsbehandeling

Een fijne thuissituatie is voor iedereen van belang. Onderling goed met elkaar omgaan, met elkaar kunnen praten en samen problemen oplossen. Dit zorgt voor een goede band met je gezinsleden.
Lees meer over Gezinsbehandeling

Kinderdienstencentrum

  • Frans Siemerpad 24
Wij vinden het belangrijk dat een kind écht kind kan zijn. Fijn spelen in een leuke omgeving die ontwikkeling motiveert. Omdat ieder kind spelenderwijs leren verdient.
Lees meer over Kinderdienstencentrum

Ontmoeten & Zo

Ouders van een zorgintensief kind komen elkaar niet zomaar tegen. Een echt schoolplein waar je elkaar ontmoet en elkaar spreekt is er voor ouders dan niet. Dat is één van de redenen dat Ontmoeten & Zo georganiseerd wordt.
Lees meer over Ontmoeten & Zo