Wat is een lichte verstandelijke beperking?

Mensen met een LVB hebben een beperking in de cognitieve ontwikkeling. Meestal is er sprake van een IQ score tussen de 50 en ongeveer 85. Maar een IQ-score alleen is onvoldoende om te bepalen welke ondersteuning nodig is. Ook de inschatting van de adaptieve vaardigheden is hiervoor belangrijk. Denk aan het kunnen lezen, schrijven en rekenen, sociale vaardigheden en praktische vaardigheden.

Hoe herken je een lichte verstandelijke beperking?

Mensen met een LVB hebben vaak moeite met begrijpen, leren en onthouden. Bij sommige vaardigheden hebben ze net wat meer hulp nodig. Denk aan het omgaan met gevoelens, sociale vaardigheden, leren op school of plannen. Vaak spelen er ook problemen thuis of zijn er lichamelijke of psychische problemen.

Waar lopen kinderen en jongeren met een lichte verstandelijke beperking tegenaan?

  • Kinderen en jongeren met een LVB hebben moeite met cognitieve, sociale en praktische vaardigheden. Het gevolg op overvraging is groot en dat kan leiden tot boosheid en frustratie. Het is moeilijk om naar school te blijven gaan en een diploma te halen.  
  • Door een grotere mate van beïnvloedbaarheid en een beperkter sociaal netwerk (sociale steun) is het voor de jeugdige moeilijker om voor zichzelf op te komen. Daardoor bestaat er een verhoogd risico op slachtofferschap (misbruik, loverboyproblematiek).
  • LVB-kenmerken als impulsief handelen en meer moeite hebben met het overzien van de gevolgen van gemaakte keuzes kan leiden tot risicovol gedrag (verslaving, criminaliteit).
  • Wat betreft omgevingsfactoren spelen bijvoorbeeld een problematische gezinssituatie, schooluitval, ‘verkeerde vrienden’ en wonen in een kwetsbare wijk een rol voor zowel slachtofferschap als risicovol gedrag.

Hoe kun je problemen voorkomen?

Veel problemen in de toekomst zijn te voorkomen als tijdig de juiste behandeling en ondersteuning worden ingezet. Het vroegtijdig herkennen van een LVB en welke impact dit heeft op het kind en zijn of haar omgeving,  is daarbij essentieel. Amarant werkt nauw samen met verwijzers, huisartsen en (speciaal) onderwijs om de hulp te bieden waar het nodig is.

Onze aanpak

Een succesvolle behandeling begint bij een vellige en positieve leeromgeving. We sluiten aan bij het niveau en de belevingswereld van het kind of de jongere en zijn of haar omgeving. De problematiek van een kind met een LVB staat nooit op zichzelf. Ook gaat een LVB niet meer over. Wel kunnen we effect hebben op de impact die de LVB heeft binnen het dagelijks leven en vooral ook hoe de jeugdige zelf én zijn omgeving (het systeem) hiermee om weet te gaan.

Meer lezen? Ga naar www.kenniscentrumlvb.nl. Of download de handige app Kennis-app LVB. 

Stel je vraag