Sluiten
Jaarbeeld 2018

Blik op de toekomst

Marc: “Onze mensen willen maar één ding: welzijn en geluk voor hun cliënt”

De term ‘verbeteren’ is ook zeker van toepassing op het divisie-overstijgende zorgprogramma dat Amarant vanaf 2019 inzet voor cliënten met een licht verstandelijke beperking (LVB). Marc: “We willen in elke levensfase een passend antwoord kunnen bieden op de zorgvraag van de cliënt. Centraal begrip daarbij is ‘volwaardig burgerschap’: we willen dat cliënten meer regie kunnen nemen over hun eigen leven. Het zorgprogramma past daarbij. Is een cliënt klaar om bijvoorbeeld in de wijk te gaan wonen? Dan spelen we daar nu sneller dan voorheen op in.”

De cliënt is binnen het zorgprogramma een belangrijke gesprekspartner, vult Ronald aan. Het gaat om zijn of haar welzijn en geluk in perspectief geplaatst. “Een cliënt zit niet meer jarenlang op één locatie als dat niet nodig is. Doordat we binnen het zorgprogramma zaken divisie-overstijgend oppakken, kunnen we snel op- en afschalen.” Dat klinkt uiteraard makkelijker dan het is, erkent Ronald. “Ook voor medewerkers is het een hele omschakeling. Sommige medewerkers begrijpen hun cliënt na zoveel jaren zorg heel goed en er is sprake van een persoonlijke band.

Sowieso is het werkplezier van medewerkers een belangrijk aandachtspunt, schetst Marc. “Onze mensen willen maar één ding, namelijk welzijn en geluk voor hun cliënt. Dat zit in hun DNA. Maar daarin schuilt ook een gevaar, namelijk dat mensen zichzelf voorbij rennen. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt momenteel erg krap. Er is ons dus veel aan gelegen om een prettig werkklimaat te scheppen voor onze medewerkers, waarin zij kunnen groeien en hun mogelijkheden kunnen benutten. We besteden daarom veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid en werkplezier.”

“Ook dienend leiderschap is daarbij een belangrijke succesfactor, vertelt Ronald. “De leidinggevende moet medewerkers ondersteunen en in hun kracht zetten. We geven mensen de ruimte om hun werk zoveel mogelijk naar eigen inzicht in te richten.”

Ronald: “Met nieuwsgierigheid en lef kijken we naar wat wél kan”

Ten slotte werden afgelopen jaar de voorbereidingen getroffen voor een herpositionering, waarbij alle merken van de Amarant Groep (Idris, Pauwer en Amarant) vanaf 20 mei 2019 samen verder gaan onder één naam: Amarant. “De situatie met meerdere merken paste vijf jaar geleden nog prima, vertelt Ronald. “Het stelde ons in staat om de diversiteit van onze dienstverlening goed over te brengen richting gemeenten. Maar gemeentes zijn sinds de stelselwijziging in 2015 integraal verantwoordelijk geworden voor zowel de jeugdzorg als de Wmo. Des te meer reden om te kiezen voor één sterk merk met een samenhangend aanbod. Bij Amarant staan de mogelijkheden van cliënten én medewerkers centraal. Met nieuwsgierigheid en lef kijken we naar wat wél kan. In dit jaarbeeld staan hiervan prachtige voorbeelden.”