Jouw leven,
jouw mogelijkheden

Kwaliteitsrapport 2018

De inleiding

Inleiding

Dit is het Kwaliteitsrapport 2018 van de Amarant Groep. In dit rapport vertellen we hoe we – samen met cliënten en hun naasten - gewerkt hebben aan kwaliteit, als basis voor welzijn en geluk. Daarbij spelen we in op de grote variëteit aan wensen en behoeften van cliënten. Dit kwaliteitsrapport is gemaakt vanuit onze visie op goede zorg, die gebaseerd is op het wettelijk Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg.

2018 is voor Amarant Groep een bewogen jaar geweest. Het jaar startte met de bijzondere omstandigheid dat binnen één divisie het gedrag van medewerkers naar cliënten toe als grensoverschrijdend werd aangemerkt. Daarmee zijn we als organisatie expliciet aan de slag gegaan, onder andere door ingrijpende veranderingen binnen die divisie én aanpassingen in het kwaliteitssysteem. Deze periode is afgesloten en er is ingezet op nieuw perspectief en op leiderschap dat meer gericht is op dialoog. Met behulp van het project ‘duurzame inzetbaarheid’ werken we daarbij aan het werven en behouden van goed gekwalificeerde medewerkers. In samenspraak met cliënten en cliëntvertegenwoordigers zijn zij de cruciale factor bij het verlenen van kwalitatief goede zorg.