Over de Amarant Groep

Welzijn en geluk vormen onze leidraad

De Amarant Groep biedt ondersteuning, zorg en behandeling aan mensen met een beperking in iedere levensfase, variërend van lichte ondersteuning aan huis tot zeer intensieve specialistische zorg. We zijn actief in de provincies Noord-Brabant en Zeeland.

In onze zorg staan we in nauwe verbinding met de cliënt, diens naasten en lokale cliëntenraden. Met als meetbaar resultaat: de afname van problematiek, een grotere zelfredzaamheid en een hogere kwaliteit van leven. Welzijn en geluk vormen hierbij onze leidraad.

Naast zorg en behandeling biedt de Amarant Groep kansen en mogelijkheden op het gebied van vrije tijd, dagbesteding, opleiding en werk. We stimuleren en ondersteunen kwetsbare mensen om te leren, te groeien en sterker te worden. Dat doen we met respect voor de wensen, talenten en grenzen van onze cliënten.

Medewerkers bieden we een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat, met ruimte voor creatieve, innovatieve ideeën. We nodigen medewerkers uit om zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want leren houdt bij ons nooit op.

Voor wie werkt de Amarant Groep?

De Amarant Groep werkte in 2016 voor vier doelgroepen, die overeenkomen met de vier verschillende ‘labels’ binnen onze organisatie:

Amarant is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme.

Idris richt zich op (intensieve) begeleiding en behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking met bijkomende psychische, psychiatrische en/of gedragsproblemen.

Normaal begaafde kinderen, jongeren en volwassenen met (een ernstige vorm van) autisme kunnen terecht in het Dr. Leo Kannerhuis Brabant, een gespecialiseerd, bovenregionaal behandelcentrum*.
*Vanaf 1 juli 2017 hebben we afscheid genomen van de naam ‘Dr. Leo Kannerhuis Brabant’ en heten we: Expertisecentrum Autisme Amarant Groep.

Pauwer is gespecialiseerd in het ondersteunen van normaal begaafde mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en/of lichamelijke beperkingen.