Quli

Het jaar van Robbert

Zo’n 1000 cliënten en 800 medewerkers binnen de Amarant Groep maken gebruik van Quli, een interactief zorgplatform waarmee de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot wordt en de cliënt regie over eigen gezondheid en welzijn heeft. In 2016 kwam een vernieuwde versie. Robbert is een van de cliënten die Quli gebruikt en meedenkt over het verder verbeteren van Quli. Ook helpt hij mee met het geven van presentaties aan andere cliënten.

De 26-jarige Robbert woont zelfstandig, met begeleiding van Amarant. Hij bezoekt sinds 2016 het werk- en dagbestedingstraject Spinveld in Breda, waar hij zich kan oriënteren op diverse werkgebieden. Enkele jaren werkte hij in de horeca, waar hij verschillende taken in de keuken uitvoerde. Multimedia, films en games hebben ook zijn interesse. “Het is een ontdekkingsreis, ik wil werk vinden dat ik langere tijd leuk blijf vinden. Dat geeft me rust. In 2016 heb ik wel geleerd om me open te stellen voor nieuwe contacten; Ik heb me daarin enorm ontwikkeld. Ik heb nieuwe vrienden leren kennen. Tijdens het spelen van Pokémon GO op straat.”

Robbert is licht verstandelijk beperkt en heeft een vorm van autisme. In 2016 werd hij gevraagd om met Quli aan de slag te gaan. Hoewel multimedia zijn interesse heeft, was Robbert niet meteen enthousiast over het online tool. “Ik deed vooral mee om weer met iets bezig te zijn. Ik vond de app er een beetje kinderachtig uitzien”, zegt hij eerlijk. “Ook vind ik het lastig om op papier te zetten hoe ik me voel.” Robbert doelt op de functie ‘moods’, één van de vele opties die Quli aanreikt. In ‘moods’ kunnen gebruikers aangeven hoe ze zich voelen en wat hen bezighoudt. Mensen die zijn aangesloten op de Quli van een cliënt hebben hierin inzage en dat kan helpen om diens begeleiding op elkaar af te stemmen. Robbert: “Je kunt ervoor kiezen om mensen die op mijn Quli zijn aangesloten, deels af te schermen. Zodat ze bijvoorbeeld niet in mijn ‘moods’ kunnen kijken. Quli is namelijk vooral een hulpmiddel voor cliënten, niet voor begeleiders, artsen en anderen. Als cliënt heb ik de regie. Ik bepaal waar ik wel en geen gebruik van maak.”

‘Ik denk dat Quli veel cliënten kan helpen’

Robbert deed een poosje dappere pogingen om zijn ‘moods’ in te vullen, maar is daar inmiddels mee gestopt. “Ik vind het echt niet prettig om mijn gevoelens vast te leggen. Ik gebruik Quli nu voor mijn taken en de agenda. Ook test ik de berichtenfunctie, Quli communicatie (hier maakt op dit moment nog niet iedereen binnen Amarant gebruik van – red). Sommige dingen werken nog niet zo handig. Ik vind ook dat er in Quli teveel geklikt moet worden.” Dergelijke gebruikerservaringen koppelt Robbert geregeld terug. Dat maakt zijn deelname aan Quli ook voor de ontwikkelaars waardevol. Bovendien heeft hij samen met zijn begeleidster al meerdere presentaties over Quli gegeven. Wat deelname Robbert persoonlijk brengt, kan hij niet zo goed aangeven. Of hij Quli aan anderen kan aanbevelen? “Dat is per persoon verschillend. Maar ik denk dat het veel cliënten zeker kan helpen.”

——  Tablet   ——

——  MOBIEL   ——

Culi App

Het jaar van Robbert

Zo’n 1000 cliënten en 800 medewerkers binnen de Amarant Groep maken gebruik van Quli, een interactief zorgplatform waarmee de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot wordt en de cliënt regie over eigen gezondheid en welzijn heeft. In 2016 kwam een vernieuwde versie. Robbert is een van de cliënten die Quli gebruikt en meedenkt over het verder verbeteren van Quli. Ook helpt hij mee met het geven van presentaties aan andere cliënten.

De 26-jarige Robbert woont zelfstandig, met begeleiding van Amarant. Hij bezoekt sinds 2016 het werk- en dagbestedingstraject Spinveld in Breda, waar hij zich kan oriënteren op diverse werkgebieden. Enkele jaren werkte hij in de horeca, waar hij verschillende taken in de keuken uitvoerde. Multimedia, films en games hebben ook zijn interesse. “Het is een ontdekkingsreis, ik wil werk vinden dat ik langere tijd leuk blijf vinden. Dat geeft me rust. In 2016 heb ik wel geleerd om me open te stellen voor nieuwe contacten; Ik heb me daarin enorm ontwikkeld. Ik heb nieuwe vrienden leren kennen. Tijdens het spelen van Pokémon GO op straat.”

Robbert is licht verstandelijk beperkt en heeft een vorm van autisme. In 2016 werd hij gevraagd om met Quli aan de slag te gaan. Hoewel multimedia zijn interesse heeft, was Robbert niet meteen enthousiast over het online tool. “Ik deed vooral mee om weer met iets bezig te zijn. Ik vond de app er een beetje kinderachtig uitzien”, zegt hij eerlijk. “Ook vind ik het lastig om op papier te zetten hoe ik me voel.” Robbert doelt op de functie ‘moods’, één van de vele opties die Quli aanreikt. In ‘moods’ kunnen gebruikers aangeven hoe ze zich voelen en wat hen bezighoudt. Mensen die zijn aangesloten op de Quli van een cliënt hebben hierin inzage en dat kan helpen om diens begeleiding op elkaar af te stemmen. Robbert: “Je kunt ervoor kiezen om mensen die op mijn Quli zijn aangesloten, deels af te schermen. Zodat ze bijvoorbeeld niet in mijn ‘moods’ kunnen kijken. Quli is namelijk vooral een hulpmiddel voor cliënten, niet voor begeleiders, artsen en anderen. Als cliënt heb ik de regie. Ik bepaal waar ik wel en geen gebruik van maak.”

‘Ik denk dat Quli veel cliënten kan helpen’

Robbert deed een poosje dappere pogingen om zijn ‘moods’ in te vullen, maar is daar inmiddels mee gestopt. “Ik vind het echt niet prettig om mijn gevoelens vast te leggen. Ik gebruik Quli nu voor mijn taken en de agenda. Ook test ik de berichtenfunctie, Quli communicatie (hier maakt op dit moment nog niet iedereen binnen Amarant gebruik van – red). Sommige dingen werken nog niet zo handig. Ik vind ook dat er in Quli teveel geklikt moet worden.” Dergelijke gebruikerservaringen koppelt Robbert geregeld terug. Dat maakt zijn deelname aan Quli ook voor de ontwikkelaars waardevol. Bovendien heeft hij samen met zijn begeleidster al meerdere presentaties over Quli gegeven. Wat deelname Robbert persoonlijk brengt, kan hij niet zo goed aangeven. Of hij Quli aan anderen kan aanbevelen? “Dat is per persoon verschillend. Maar ik denk dat het veel cliënten zeker kan helpen.”

——  EINDE MOBIEL   ——

Over Quli

In samenwerking met enkele andere zorgorganisaties en softwareontwikkelaar Ordina bouwde Amarant Groep een digitaal zorgplatform om cliënten te ondersteunen in het vergroten van de eigen regie: Quli. Cliënten kunnen Quli gebruiken via een pc, tablet en smartphone, in een beveiligde omgeving. Ook kunnen zorgprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers toegang krijgen tot Quli, waarbij de cliënt de regie heeft en bepaalt wie wat mag zien. Via Quli worden cliënten meer betrokken bij hun zorg- en behandelprogramma en kan een cliënt zelf de vertaling naar bijvoorbeeld een takenoverzicht en agenda maken. Zie quli.nl.