Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/load.php on line 926
Krachtige teams - Amarant

Krachtige teams

Lees
verder

Krachtige Teams
De ontwikkeling naar Krachtige Teams is een meerjarig proces. De webapplicatie Krachtige Teams ondersteunt de teams bij het cyclisch werken aan kwaliteitsverbetering. De applicatie bestaat uit 4 samenhangende instrumenten: Teamafspraken, Dashboard, Teamreflectie en Teamplan. Via Teamreflectie beantwoordt het team 4 vragen: Hebben we afgesproken hoe we het doen? Doen we het ook op die manier? Bereiken we het resultaat? Heeft wat we doen toegevoegde waarde voor cliënten? Afhankelijk van de uitkomsten borgt het team de dingen die goed gaan en werkt zij in het Teamplan verbeterpunten uit voor de zaken die beter kunnen.

Resultaten 2018
In 2018 hebben meer teams vaker een Teamreflectie uitgevoerd: 131 teams hebben in totaal 649 keer gereflecteerd op kwaliteitsthema’s. Dit is een toename van 60% ten opzichte van 2017. Ongeveer de helft van de Teamreflecties hebben geleid tot verbeteracties binnen het team.

“We geloven in systematisch werken en reflectie. Maar goed aansluiten bij de ontwikkeling van de teams is een zoektocht. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsniveau. Het is belangrijk om de teams goed te faciliteren in hun proces.”
Consulent Kwaliteit

Gedurende het jaar hebben we ook opgemerkt wat beter kan: de managers kunnen nog meer stimuleren en faciliteren, zeker bij de divisies waar reflectie nog niet volledig deel uitmaakt van de cultuur. De webapplicatie Krachtige Teams kan gebruiksvriendelijker.

“Teamreflectie wordt nog regelmatig ervaren als ‘dat moeten we ook nog doen’. Als je maar 1 keer per maand als team bij elkaar komt, zijn de mogelijkheden beperkt. Een digitale jaaragenda kan helpen; dit bevordert het gestructureerd werken met Teamreflectie.”
OR-leden

2019
Via coaching versterken we de rol van de managers Krachtige Teams; zij zijn essentieel bij de uitvoering en borging van het proces Teamreflectie. Ook doen we onderzoek naar een verbeterde versie van de webapplicatie die meer aansluit bij de behoefte van de teams en de diversiteit aan cliënten bij Amarant Groep.

“Er zijn nog veel verschillen in de mate waarin teams krachtig zijn. We kunnen nog meer sturen op collectieve normen voor implementatie van Krachtige Teams.”
Manager