Deprecated: Function get_magic_quotes_gpc() is deprecated in /home/amarant/amarantgroep/kwaliteitsrapport/2018/wp-includes/load.php on line 926
Vrijheids- beperkende maatregelen - Amarant

Vrijheids-
beperkende
maatregelen

Lees
meer

Vrijheidsbeperkende maatregelen

De Amarant Groep werkt hard aan het terugdringen van (ingrijpende) vrijheidsbeperkingen. Bewustwording bij begeleiders en behandelaren over vrijheidsbeperking en/of inzet van veilige alternatieven is een continu proces. ‘Nee, tenzij..’ is daarbij onze leidraad.

“Bewustwording heeft ons in een cultuur gebracht van meer openheid en inzet van het ‘vier ogen principe’. Behandelaren kijken vaker mee bij elkaar en zijn sneller geneigd naar elkaar te luisteren.”

Resultaten 2018
Onze aanpak blijkt effectief. Er is een flinke afname van het aantal vrijheidsbeperkingen, waaronder fixaties en afzonderen. Bij de divisie Intensieve Behandeling zijn alle vormen van ingrijpende vrijheidsbeperkingen afgenomen met 37%. Het aantal afzonderingen is het meest afgenomen: 58%. Ook bij de divisie Jeugd zien we afname; het aantal vrijheidsbeperkingen bij agressie is afgenomen met 59%. En in de behandelgroepen is de afname zelfs 80%.

We hebben deelgenomen aan (het vervolg van) de landelijke programma’s Met Andere Ogen en de Proefimplementatie onvrijwillige zorg. De Proefimplementatie moet resulteren in een wegingskader onvrijwillige zorg voor mensen met een EVB en EMB. De academische werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (Universiteit Tilburg / Tranzo) voert de Proefimplementatie uit, in samenwerking met het ministerie van VWS.

Teamreflecties Vrijheidsbeperkende maatregelen : 38

Conclusies totaal
  • Proces is geborgd : 34%
  • Afspraken bijstellen : 13%
  • Uitvoering aanscherpen : 45%
  • Verbeterplan opstellen : 8%

Op basis van de teamreflecties heeft 66% van de teams verbeteracties ingezet.

2019
Komend jaar staat de invoering van de nieuwe wet Zorg en Dwang centraal (per 2020). Deze wet heeft grote impact op de herinrichting van processen en registratiewijzen, de (her)positionering van functionarissen, professionalisering en verantwoording. De wet heeft ook gevolgen voor het professioneel statuut en de invoering van het Elektronisch Cliënten Dossier.

We geven prioriteit aan de herinrichting van processen, taken en verantwoordelijkheden en de benodigde registraties. Zo voldoen we tijdig aan de nieuwe wettelijke eisen.

“Probeer je eens te verplaatsen in de cliënt. Dan ga je beseffen wat een vorm van vrijheidsbeperking voor iemand betekent. De Grondwet geldt voor ons allemaal.”
Arts