Kwaliteit
als basis

voor geluk
en welzijn

Jaarrapport
kwaliteit 2017

De inleiding

Inleiding

Dit is het kwaliteitsrapport 2017 van de Amarant Groep. In dit rapport leest u hoe krachtige teams - in verbinding met cliƫnten en hun naasten- samen werkten aan kwaliteit, als basis voor welzijn en geluk. Dit rapport gaat over de zorg die valt onder de Wet langdurige zorg. En is besproken met de interne stakeholders en met een extern visitatieteam in het voorjaar van 2018.