Gegevens cliënt
Gegevens aanmelder (wettelijk vertegenwoordiger of verwijzer)
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger

We gaan er bij de aanmelding van uit dat beide ouders ouderlijk gezag hebben en informeren hen over hun kind. Wanneer het ouderlijk gezag anders is bepaald, vragen we ouders dit te melden. (bijvoorbeeld alleenstaande ouder of bij scheiding). We kunnen een kopie vragen van de betreffende gerechtelijke uitspraak.

Ondersteuning
Aanvullende gegevens
* Voeg zoveel mogelijk relevante documenten toe. Dat zorgt voor een snellere afhandeling van de aanmelding.
Aanvullende opmerkingen

Stel je vraag