Kenmerken van een ernstige meervoudige beperking

We spreken van een ernstige meervoudige beperking wanneer iemand naast een ernstige verstandelijke beperking ook ernstig lichamelijk beperkt is. Mensen met EMB hebben de hele dag door begeleiding nodig bij alle dagelijkse activiteiten. Onze begeleiders weten precies welke zorg er nodig is. Dus is je kind of naaste ernstig meervoudig beperkt? Wij helpen hem of haar dan graag verder op het gebied van wonen, dagbesteding, leren, vrije tijd en behandeling.

Mensen met EMB kunnen vaak niet goed tot nauwelijks - door middel van taal - communiceren. Daarnaast zijn zij vaak kwetsbaar en komen er regelmatig meerdere gezondheidsklachten bij hen voor. De begeleiders van Amarant weten hoe zij hiermee om moeten gaan. Met onze zorg op maat kunnen wij iedereen zo goed mogelijk helpen. Samen maken wij stappen vooruit en zorgen we voor een plezierig leven.

Wonen

Mensen met EMB hebben te veel zorg nodig om zelfstandig te wonen. Toch komen zij ook op een bepaalde leeftijd waarop het soms beter is om wel uit het ouderlijk huis te gaan. Ook als ouder of verzorger is het fijn, wanneer je niet 24/7 aanwezig hoeft te zijn, om zelf voor je kind of naaste te zorgen. Dit wil niet zeggen dat je geen inspraak meer hebt op de zorg. Ouders en verzorgers betrekken we bij het hele proces. Samen met onze woon- en ouderinitiatieven zorgen we ervoor dat je zelf maximaal mee kunt beslissen over de plek waar jouw kind of familielid woont en de zorg die hij of zij ontvangt.

Dagbesteding

Met Amarant is er altijd wel iets leuks te doen. Wij hebben activiteitencentra, dagcentra en andere locaties waar iedereen mee kan doen aan plezierige activiteiten. Zo kunnen ook mensen met een ernstige meervoudige beperking hun dag nuttig indelen. Wij kijken naar wat jouw naaste leuk vindt om te doen en zoeken een passende dagbesteding.

Leren

Nieuwe dingen leren is niet voor iedereen even gemakkelijk. School en werk zijn voor veel mensen met een ernstige beperking te hoog gegrepen.

Stel je vraag