Zorgcombinatie Crossroads

Als voorbeeld voor de doelgroep jeugd noemen we hier de Zorgcombinatie Crossroads in de regio West Brabant West, waar we voor kinderen en gezinnen die hoog complexe zorg nodig hebben deze gezamenlijk bieden: maatwerk dus.

Lees verder op de website van zorgcombinatie Crossroads

SJS Brabant

In de regio Hart van Brabant werken we met meer dan 20 aanbieders samen in SJS Brabant (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten) en zijn we een belangrijk klankbord voor gemeenten voor steeds betere jeugdhulp.

Lees verder op de website van SJS Brabant

Maar ook op heel veel scholen in de provincie Noord Brabant zijn wij te vinden en werken we samen aan 1 kind 1 plan door middel van onderwijs-zorg arrangementen.

Academische Werkplaatsen

Voor de doelgroep volwassen cliënten hebben wij veel samenwerkingsovereenkomsten gesloten met zorgaanbieders in verschillende regio’s. We leren nog steeds van elkaar door kennis te delen en te ontwikkelen via de Academische Werkplaatsen.

Lees verder op de website van Tilburg University

GOUD

GOUD is Gezond Ouder met een verstandelijke beperking; een studie naar de gezondheid van oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Amarant werkt hierin nauw samen met Abrona, Ipse de Bruggen en de Erasmus universiteit. Met GOUD onderzoeken we de gezondheid van oudere mensen met een verstandelijke beperking. Met de uitkomsten maken we onze zorg nog beter.

GOUD is een uniek initiatief: dit is de eerste studie, in Nederland en de rest van de wereld, waarin er grote hoeveelheden gezondheidsgegevens van hoge kwaliteit bij deze specifieke groep mensen zijn verzameld.

Lees meer over GOUD 

Team Bemoeizorg Tilburg

Team Bemoeizorg Tilburg richt zich op burgers die het contact met de hulpverlening zijn kwijtgeraakt, of niet hebben kunnen vinden. Er zijn meestal structurele problemen op verschillende levensgebieden en de problemen zijn complex. Denk hierbij aan psychiatrie, lichamelijke, psychosociale en/of verslavingsproblemen, maar ook aan ernstige vervuiling en/of schulden.

Team Bemoeizorg Tilburg is een samenwerkingsverband van Novadic-Kentron, Amarant, GGZ Breburg, SMO-Traverse en GGD Hart voor Brabant.

 

Intersectoraal FACT-team Jeugd

Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE en bundelen hun kennis en expertise in het Intersectoraal FACT-team Jeugd. Dit team richt zich op jongeren en gezinnen in de regio Zuidoost-Brabant met:

 • complexe problematiek op meerdere levensgebieden;  
 • in combinatie met psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijk beperking en opvoed- en opgroeiproblemen.

Het FACT-team Jeugd bestaat uit deskundigen op het gebied van GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. We pakken alle problemen in samenhang aan. Zodat cliënten weer grip krijgen op hun leven en naar tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

 1. “Xavi is hier helemaal opgebloeid”

  Op het Zandkasteel, de nieuwe School Voorbereidende Groep (SVG) die Amarant samen met andere partijen opzette, bloeide de 5-jarige Xavi helemaal op. Nu zit hij in de kleuterklas, tot grote vreugde van zijn moeder Elisia Feijtel.

  Lees het verhaal van Xavi
 2. "Wij geven niet op"

  Mensen die dakloos zijn, psychische problemen hebben, verslaafd zijn of overlast verzorgen: Team Bemoeizorg Tilburg zoekt ze actief op. “Onze cliënten mijden de reguliere zorg. Wij proberen hen met veel liefde en geduld te bewegen om hulp te accepteren”, vertellen hulpverleners Pierre en Ingrid.

  Lees het verhaal van Team Bemoeizorg