Zorgcombinatie Crossroads

Als voorbeeld voor de doelgroep jeugd noemen we hier de Zorgcombinatie Crossroads in de regio West Brabant West, waar we voor kinderen en gezinnen die hoog complexe zorg nodig hebben deze gezamenlijk bieden: maatwerk dus.

Lees verder op de website van zorgcombinatie Crossroads

SJS Brabant

In de regio Hart van Brabant werken we met meer dan 20 aanbieders samen in SJS Brabant (Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten) en zijn we een belangrijk klankbord voor gemeenten voor steeds betere jeugdhulp.

Lees verder op de website van SJS Brabant

Maar ook op heel veel scholen in de provincie Noord Brabant zijn wij te vinden en werken we samen aan 1 kind 1 plan door middel van onderwijs-zorg arrangementen.

Academische Werkplaatsen

Voor de doelgroep volwassen cliënten hebben wij veel samenwerkingsovereenkomsten gesloten met zorgaanbieders in verschillende regio’s. We leren nog steeds van elkaar door kennis te delen en te ontwikkelen via de Academische Werkplaatsen.

Lees verder op de website van Tilburg University

GOUD

GOUD is Gezond Ouder met een verstandelijke beperking; een studie naar de gezondheid van oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Amarant werkt hierin nauw samen met Abrona, Ipse de Bruggen en de Erasmus universiteit. Met GOUD onderzoeken we de gezondheid van oudere mensen met een verstandelijke beperking. Met de uitkomsten maken we onze zorg nog beter.

GOUD is een uniek initiatief: dit is de eerste studie, in Nederland en de rest van de wereld, waarin er grote hoeveelheden gezondheidsgegevens van hoge kwaliteit bij deze specifieke groep mensen zijn verzameld.

Intersectoraal FACT-team Jeugd

Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE en bundelen hun kennis en expertise in het Intersectoraal FACT-team Jeugd. Dit team richt zich op jongeren en gezinnen in de regio Zuidoost-Brabant met:

 • complexe problematiek op meerdere levensgebieden;  
 • in combinatie met psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijk beperking en opvoed- en opgroeiproblemen.

Het FACT-team Jeugd bestaat uit deskundigen op het gebied van GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg. We pakken alle problemen in samenhang aan. Zodat cliënten weer grip krijgen op hun leven en naar tevredenheid kunnen deelnemen aan de samenleving.

Download de folder

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

 1. Rebecca en Inez: samen werken aan rust in huis

  Eind 2017 beviel Rebecca de Castro van een prachtige dochter: Tiesjie. Twee keer per week krijgt ze afwisselend bezoek van gezinsbegeleidster Inez van Rooij en haar collega Vera.

  Lees het verhaal van Rebecca en Inez
 2. Jelle heeft een licht verstandelijke beperking

  Jelle Meijer uit Oosterhout heeft, net als zijn moeder en oma, een licht verstandelijke beperking. Zijn moeder Angeliet herkende het bij haar zoon toen hij op de kleuterschool zat. Daar had Jelle het niet gemakkelijk; hij lag regelmatig overhoop met zijn juf.

  Lees het verhaal van Jelle
 3. Raymonda (20) “Zonder FACT had ik het niet gered”

  Ik was 7 jaar toen ik uit huis werd geplaatst vanwege de omstandigheden thuis. Daar kan ik me maar weinig van herinneren. Wel voelde ik dat mijn situatie ‘niet normaal’ was. Maar echt begrijpen deed ik het niet.

  Lees het verhaal van Raymonda