Doelstelling

 • De behandeling, zorg en dienstverlening en al hetgeen daarmee in de ruimste zin genomen in verband staat voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met een (lichte) beperking waarbij verschillende financieringsgrondslagen aan de orde kunnen zijn;
 • Het voor medewerkers voorzien in een stimulerend, goed en veilig werkklimaat, medezeggenschap, ontwikkelingsmogelijkheden alsmede waarborgen van continuïteit van de werkgelegenheid;
 • Maatschappelijk relevant en gelegitimeerd, herkenbaar en zichtbaar te zijn;
 • Het voorzien in huisvesting ten behoeve van haar cliënten;
 • Het voeren van het bestuur alsmede het houden van toezicht op het bestuur over rechtspersonen en instellingen, die voorzien in de behoefte aan zorg-, dienst- en hulpverlening op het gebied van gezondheidszorg, jeugdzorg en welzijn alsmede daaraan gelieerde activiteiten;
 • Het bevorderen van de samenhang en afstemming in strategie, positionering en activiteiten tussen verschillende instellingen, waarover de stichting het bestuur voert.

Gegevens (ANBI-status): Fiscaal nummer: 0078.61.655

Over ons bestuur en toezicht

Raad van Bestuur    
Raad van Toezicht    

Beleidsplan

Bekijk het strategisch kader.

Beloningsbeleid

De bestuurdersbeloning is conform de Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren (NVZD). De vaststelling van de rechtspositie en de regeling van de arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur bepaalt de Raad van Toezicht en zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen een lid van de Raad van Bestuur en de stichting. Als richtlijn voor de honorering van de Raad van Toezicht gebruikt Amarant het advies van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders (NVTZ) van juni 2009.

Meer informatie

 

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

 1. Frans en Cees: pelgrimsreis naar Lourdes verbindt cliënten en vrijwilligers

  Dankzij onze Dienst Geestelijke Verzorging en met hulp van een aantal sponsoren, waaronder de Stichting Vrienden van Amarant, togen 46 cliënten en 36 vrijwilligers in het najaar van 2017 naar het Zuid-Franse bedevaartsoord Lourdes.

  Lees het verhaal van Frans en Cees
 2. Diede, Martijn en Ruud verbinden cliënten met de buitenwereld

  Hoe activeer je cliënten met een ernstige verstandelijke beperking én complexe gedragsproblemen (de zogenoemde SG-EVB-doelgroep)? Het SG-EVB-team ging de uitdaging aan en ontwikkelde twee activeringsprogramma’s: BEZIG en FIT.

  Lees het verhaal van Diede, Martijn en Ruud
 3. Puur Culinair: optimale verbinding tussen cliënt en voeding

  Eten is emotie, en goede voeding draagt heel direct bij aan de kwaliteit van leven. Vanuit die overtuiging ontwikkelde Puur Culinair onder de naam Moe’s smakelijke gerechten die geschikt zijn voor mensen met kauw- en slikproblemen.

  Lees het verhaal van Puur