Onze kerntaken

 • Zorgen dat de kinderen die gebruik maken van onze zorg zich zo goed  mogelijk ontwikkelen
 • De kinderen alle kansen bieden om door te stromen naar lichtere vormen van zorg en/of (speciaal) onderwijs
 • Het gezin en het netwerk zo veel mogelijk betrekken bij de ondersteuning en de ontwikkeling van het kind
 • Bieden van behandelingen binnen de financiële kaders van de beschikking (Jeugdwet) of indicatie (Wlz)

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

 1. Ronald en Marc maken werk van verbinding

  Verbindend is één van de drie kernwaarden van Amarant. De ingezette transformatie naar een organisatie van professionals die zowel in- als extern in verbinding staat, is van groot belang, vertellen Ronald Helder en Marc Bindels van de Raad van Bestuur.

  Lees het verhaal van Ronald en Marc
 2. Rebecca en Inez: samen werken aan rust in huis

  Eind 2017 beviel Rebecca de Castro van een prachtige dochter: Tiesjie. Twee keer per week krijgt ze afwisselend bezoek van gezinsbegeleidster Inez van Rooij en haar collega Vera.

  Lees het verhaal van Rebecca en Inez