Daarom werkt Amarant mee aan (wetenschappelijk) onderzoek, Amarant vindt het belangrijk dat iedereen betrokken is bij het onderzoek. Zo verbinden wij de cliënt en zijn naasten, professionals (begeleiding, behandelaren) en onderzoekers. Op deze manier zorgen we ervoor dat alle betrokkenen het doel en nut van onderzoek begrijpen, de kennis op de juiste plek terecht komt en dat wij het ook in praktijk kunnen borgen.

Amarant doet dit onderzoek niet alleen. In de afgelopen jaren zijn duurzame samenwerkingsverbanden opgebouwd met hogescholen en universiteiten om nieuwe kennis te ontwikkelen:

Daarnaast werken wij op projectmatige basis samen aan de ontwikkeling van kennis met andere (afdelingen van) hogescholen, universiteiten en universitaire medische centra.

Onderzoek doen we zorgvuldig. We kijken goed naar wat een cliënt of medewerker aan kan. Daarnaast verwachten we van een onderzoek dat het genoeg oplevert om de inspanningen te rechtvaardigen.

Bij de start van een onderzoek denken we al aan hoe de opgedane kennis verspreid kan worden en in de praktijk kan worden toegepast. Tot slot moet voorafgaand aan het onderzoek duidelijk zijn hoe de resultaten van het onderzoek (de kennis) bij de juiste medewerkers terecht komt. Om de resultaten uit de onderzoeken met elkaar te delen organiseren we een jaarlijks kennisfestival.

Stel je vraag