Aansprakelijkheid

Amarant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of van de informatie die op deze site staat.

Amarantbesteedt veel zorg aan het onderhoud van haar websites. De informatie erop komt van betrouwbare bronnen en wordt waar mogelijk zorgvuldig gecheckt. Dit betekent niet dat Amarant volledigheid of geschiktheid van de informatie garandeert.

Amarant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten. Amarant Groep is niet aansprakelijk voor enige schade die het eventueel niet correct of onvolledig doorsturen van elektronische formulieren kunnen veroorzaken.

Gebruik beperkt tot persoonlijke doeleinden

Alle rechten met betrekking tot de inhoud van deze website (afbeeldingen, logo’s) en de daaronder liggende HTML- en CSS code en de andere onderdelen van de website zijn van Amarant.

Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de afdeling Communicatie van Amarant mag niets van de inhoud van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of worden openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enig andere manier.

Wil je graag materiaal gebruiken? Neem contact met ons op.

Links en verwijzingen

Amarant  gebruikt links naar andere websites. Ze controleert de informatie op de websites van derden niet systematisch. Amarant biedt geen garantie van kwaliteit of volledigheid van deze informatie. Amarant keurt niet automatisch de inhoud van de websites goed bij het aanbieden van een link. Het zegt ook niets over een eventuele samenwerking.

Amarant is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden naar wie zij verwijst.

Bescherming van de persoonsgegevens

Amarant neemt veiligheid serieus. Informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken lees je in ons privacybeleid.

Responsible disclosure

Amarant vindt de veiligheid van haar websites belangrijk. We zorgen daarom goed voor de beveiliging van deze website.

Heb je een zwakke plek gevonden in een van onze websites? Ben je er bijvoorbeeld per ongeluk tegenaan gelopen bij het normale gebruik van deze site? Of heb je expliciet je best gedaan om een zwakheid te vinden? Laat het ons weten zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen nemen. Dit is overigens geen uitnodiging om onze site uitgebreid te scannen en te testen om zwakke plekken te vinden. Dat doen we zelf wel. We werken graag met je samen om de veiligheid van onze site nog beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je om:

 • je bevindingen zo snel mogelijk te mailen naar communicatie@amarant.nl
 • voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen
 • geen tests uit te voeren die gebruik maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering of applicaties van derden.
 • geen brute force of denial of service uit te voeren
 • de zwakheid niet te misbruiken door bijvoorbeeld veranderen of verwijderen van gegevens of het plaatsen van malware. Wij nemen jouw melding altijd serieus en gaan elk vermoeden van een kwetsbaarheid uitzoeken.
 • het probleem ook niet met anderen te delen totdat we het hebben opgelost
 • geen gegevens van onze systemen te kopiëren, anders dan absoluut noodzakelijk om het lek aan te tonen
 • contactgegevens (e-mail en telefoonnummer) achter te laten zodat we contact met je kunnen opnemen om samen te werken aan een veilig resultaat

Wij beloven:

 • binnen drie werkdagen te reageren op je melding met de beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing
 • je melding vertrouwelijk te behandelen: we delen je persoonlijke gegevens niet zonder je toestemming. Een uitzondering hierop is politie en justitie, in geval van aangifte of als gegevens worden opgeëist
 • je op de hoogte te houden van de voortgang van het oplossen van het probleem
 • in de berichtgeving omtrent het probleem jouw naam te vermelden als ontdekker, als je dat wilt dat een toevallige ontdekking in onze online-omgeving niet tot aangifte tegen je zal leiden. Zolang jij je aan de spelregels houdt en je in de geest van responsible disclosure gedraagt, doen wij geen aangifte tegen je
 • als dank voor je hulp bieden wij een beloning aan voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen we aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Stel je vraag