Missie

Amarant draagt bij aan het welzijn en geluk van mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel. We helpen problemen te verminderen, stimuleren de zelfredzaamheid en zetten ons in voor een hogere kwaliteit van leven. Dat doen we in verbinding met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners.

Amarant: jouw leven, jouw mogelijkheden.

Visie

Bij Amarant denken we vooral in de mogelijkheden die mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel hebben. Samen met verwanten, medezeggenschap en samenwerkingspartners dragen we bij aan het welzijn en geluk van onze cliënten.  

We creëren een veilig, ondernemend en professioneel werkklimaat en stimuleren medewerkers zich te blijven ontwikkelen, zowel persoonlijk als professioneel. Want als je denkt in mogelijkheden, houdt leren nooit op en ontstaat ruimte voor creativiteit en innovatieve ideeën.

Strategie

‘Groot denken, klein doen’ is ons motto waarmee wij de komende jaren met vertrouwen tegemoet treden. Met kleine haalbare stappen vooruit maken we onze grote ambities waar. 

Kernwaarden

Verbindend, nieuwsgierig en lef zijn kernwaarden die richting geven aan ons denken en doen. Zo geven wij invulling aan onze missie en visie.

1. Verbindend
Welzijn en geluk staan voorop. De relatie tussen cliënt, verwant en zorgprofessional staat hierbij centraal. In het belang van de cliënt werken we als collega’s samen met medezeggenschap en samenwerkingspartners aan de best mogelijke zorg voor de cliënt.

2. Nieuwsgierig
We hebben oprechte aandacht voor elkaar. Daarbij hoort een onderzoekende, open houding waarbij ruimte is voor verschillende geluiden en meningen. Door vragen te stellen en te luisteren, komen we samen tot nieuwe inzichten en ideeën. We kijken ook naar onze persoonlijke drijfveren, ons eigen gedrag, onze kwaliteiten en ontwikkelpunten. Zo halen we het beste uit onszelf, zowel persoonlijk als professioneel.

3. Lef
We zijn ondernemend en gaan uitdagingen niet uit de weg. We zoeken grenzen op en stellen grenzen om goede en verantwoorde zorg te kunnen leveren. Er is ruimte voor creativiteit om zo te doen wat nodig is om de zelfredzaamheid en het welzijn van de cliënt te verbeteren. We durven hierbij nieuwe, innovatieve paden te betreden. Fouten maken mag. We spreken elkaar aan op gedrag en staan ervoor open om van elkaar te leren. Samen komen we verder.

Stel je vraag