Waarom hebben we jouw persoonsgegevens nodig?

Maak je gebruik van het contactformulier of van het aanmeldformulier? Dan slaan we jouw persoonsgegevens op. We doen dit zodat we jouw vraag kunnen beantwoorden, jouw aanmelding of de overeenkomst voor zorg of dienstverlening voor je in orde kunnen maken. Dat is een duidelijk omschreven doel. De wet noemt dit doelbinding.

Voor onze cliënten is dat met name:

 •     het beheren van de wachtlijsten
 •     het op de juiste manier en met de juiste financiering in zorg nemen
 •     de zorg plannen en registreren
 •     de verleende zorg en diensten rapporteren
 •     noodzakelijke gegevens van een vertegenwoordiger, mantelzorger en/of contactpersoon
 •     de geleverde zorg en diensten declareren of factureren (geven we door aan o.a. zorgverzekeraars of gemeente)

Voor medewerkers gaat het voornamelijk om:

 •     het opstellen en voorbereiden van de arbeidsovereenkomst.
 •     je salaris en andere vergoedingen te betalen
 •     je rooster- en urenverantwoording te maken
 •     je opleidingen en certificaten bij te houden
 •     deze persoonsgegevens moeten we ook doorgeven aan o.m. de Belastingdienst, pensioenverzekeraar en UWV

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als de wet dat toestaat. Dit noemt de wet “grondslag”. Deze grondslag hebben we als we jouw persoonsgegevens verwerken omdat we een overeenkomst of contract hebben of willen sluiten (bijvoorbeeld je arbeidsovereenkomst of een huurovereenkomst). Ook als een andere wet ons verplicht persoonsgegevens te verwerken. Dit geldt bijvoorbeeld voor alle wetten die de financiering en verantwoording van de zorg regelen of wetten die ons verplichten belasting- of pensioengegevens door te geven. Soms verwerken we gegevens omdat onze organisatie daar een groot belang bij heeft, zoals bij camerabewaking van onze panden. En soms vragen we ook toestemming om persoonsgegevens te mogen verwerken.

Wat gebeurt er met jouw gegevens en wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens er van je verwerkt worden en wat er met jouw persoonsgegevens gebeurt. Je mag ze laten wijzigen als ze onjuist zijn, je mag in bepaalde gevallen ook vragen om te stoppen met verwerken en de gegevens te verwijderen. Ook mag je je toestemming (als je die gegeven hebt) weer intrekken. Als je van mening bent dat er iets niet klopt of niet goed wordt gedaan, dan mag je daar een klacht over indienen.

Wij bewaren je gegevens veilig en zorgvuldig

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk of wettelijk voorgeschreven is. De bewaartermijn komt uit de wet, maar als ze niet door de wet worden gegeven, dan moeten we duidelijk aangeven hoe lang we de gegevens bewaren en waarom voor die termijn is gekozen.

Alle medewerkers hebben, vaak vanuit de wet en ook vanuit hun arbeidsovereenkomst, een geheimhoudingsplicht.

De gegevens worden passend beveiligd, zowel technisch als organisatorisch. Hoe we dat doen, hebben we vastgelegd in ons informatiebeveiligingsbeleid. Mocht er onverhoopt iets misgaan, dan hebben we daarvoor een procedure “Melden Datalekken”.

Nadere informatie

Meer informatie over bijvoorbeeld de aard van de persoonsgegevens die wij van jou registeren en de wijze waarop wij de vertrouwelijkheid van jouw gegevens waarborgen, kun je als medewerker lezen op Intranet. Ook kun je voor meer informatie terecht bij onze privacy officer (medewerkers) of jouw begeleider (cliënten).

Solliciteren

Een social-media check kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Heb je vragen of klachten?

Wil je meer weten over de wijze waarop Amarant met jouw persoonsgegevens omgaat? Neem contact op met jouw contactpersoon of PB-er, je leidinggevende of vrijwilligerscoördinator. Heb je een klacht, dan kun je die indienen volgens de klachtenprocedure van Amarant . Ook kun je terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Amarant of rechtstreeks bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je contactpersoon, leidinggevende of vrijwilligerscoördinator helpen je graag verder. Bij overige vragen, neem contact met ons op via info@amarant.nl.

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

 1. Rebecca en Inez: samen werken aan rust in huis

  Eind 2017 beviel Rebecca de Castro van een prachtige dochter: Tiesjie. Twee keer per week krijgt ze afwisselend bezoek van gezinsbegeleidster Inez van Rooij en haar collega Vera.

  Lees het verhaal van Rebecca en Inez
 2. Janny verbindt kunst met liefhebbers

  Na haar pensionering was Janny Slock (68) op zoek naar een nieuwe invulling voor haar dagelijks leven. Zo kwam ze terecht bij dagbestedingslocatie ARTenZO Tilburg, waar ze sinds zeven jaar de kunstuitleen in goede banen leidt.

  Lees het verhaal van Janny