We zijn er om jou als cliënt te helpen.. SBCA is onafhankelijk en heeft geen financieel belang bij het beheer van de gelden van de cliënten. SBCA wordt geleid door bestuurders - veelal deskundigen op financieel-juridisch terrein - die niet zijn verbonden aan Amarant.

SBCA levert transparante, en goede administratieve dienstverlening. Het bestuur van SBCA besteedt alle administratieve werkzaamheden uit aan Amarant waardoor een nauwe samenwerking is gegarandeerd. Met elke nieuwe cliënt sluit de stichting een beheerovereenkomst. De deelnemer opent zelf een nieuwe bankrekening. Jaarlijks maakt jouw persoonlijk begeleider samen met jou of jouw wettelijk vertegenwoordiger een begroting op van inkomsten en uitgaven op basis van de jouw eigen wensen en financiële mogelijkheden van de cliënt. Deze begroting wordt door SBCA beoordeeld en moet worden goedgekeurd. Elk kwartaal legt SBCA verantwoording af in rapportages over de geregistreerde inkomsten en uitgaven van de deelnemers. Die krijg jij of jouw vertegenwoordiger toegestuurd. 

Download hier de folder van SBCA.

Ben je niet helemaal tevreden over SBCA of heb je een klacht? Stuur een e-mail naar clientengelden@amarant.nl of vraag jouw begeleider om hulp. Op zoek naar de volledige klachtenregeling? Neem contact met ons op en we sturen je deze toe.

Bekijk de animatie waarin duidelijk wordt uitgelegd wat SBCA voor jou kan betekenen:

Stichting Beheer Cliëntengelden Amarant

Stel je vraag