GOUD is als academische werkplaats in 2006 opgericht om met wetenschappelijk onderzoek bij te dragen aan de gezondheid van en zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. GOUD staat voor Gezond Ouder worden met een verstandelijke beperking. GOUD heeft een voortrekkersrol in het doen van onderzoek naar een doelgroep die te maken heeft met een achterstand wanneer het gaat om de wetenschappelijke onderbouwing van de gezondheidszorg. Een onrechtvaardige achterstand, als je je bedenkt dat juist deze doelgroep veel en complexe gezondheidsproblemen kent.

Een brug tussen theorie en praktijk

GOUD vormt een brug tussen theorie en praktijk waarin onderzoekers en zorgprofessionals nauw samenwerken. Zo komen onderzoeksvragen tot stand na een landelijke inventarisatie van vragen die leven in de praktijk. De onderzoeken van GOUD zijn methodologisch sterk en hebben een kwantitatief karakter.

Onderzoek van GOUD gaat nieuwe fase in

Het Erasmus MC, Abrona, Amarant en Ipse de Bruggen committeren zich voor de komende zes jaar aan het nieuwe onderzoeksprogramma ‘GOUD 4’. Hoofdonderzoeker Dederieke Festen: “Dit programma is een vervolg op eerdere studies van GOUD die zich richten op het verbeteren van de zorg en het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van volwassenen met een verstandelijke beperking.” Lees meer.

Jaarverslag 2022

In 2022 konden we weer volop werken aan onze doelen en dromen. We nodigen je van harte uit om ons jaarverslag te bekijken en zo een kijkje te nemen in ons werk, onze impact en onze toekomstplannen.

Bekijk jaarverslag

Stel je vraag