Doelstelling

De stichting Vrienden van Amarant heeft als doel bij te dragen aan de kwaliteit van leven voor cliënten. Dit gebeurt op veel verschillende manieren zoals sponsoring van sportevenementen maar ook bijvoorbeeld door de aanschaf van een duo-fiets voor een groep. Als cliënten er maar veel plezier aan beleven. De Stichting verwerft haar middelen via erfstellingen, legaten, schenkingen, donaties, subsidies, enz. De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.

Aanvraag

Wil je een aanvraag doen bij de Stichting? Bekijk eerst de criteria en de procedure voor aanvragen bij de Vrienden van Amarant. Download vervolgens het aanvraagformulier en vul het digitaal in. Sla het formulier vervolgens op en stuur het (eventueel met bijlagen) naar Vrienden.van.Amarant@amarant.nl.

Contact

Mevrouw J. Prins-Manders
Bredaseweg 570
5036 NB Tilburg
T: 06-11864429
E: Vrienden.van.Amarant@amarant.nl

Bestuur

De heer F. Jongen, voorzitter
De heer R. Brouwers
De heer C.J.P.M. van Sprang, penningmeester
De heer R. Withagen

Stichting Vrienden van Amarant
Fiscaal nummer: 8079.58.487

 

Stel je vraag