Doelstelling

De stichting Vrienden van Amarant heeft als doel het ondersteunen van mensen met een handicap die zorg, begeleiding ontvangen van de in Tilburg gevestigde stichting Amarant. Verder is het doel het verrichten van alle handelingen die hiermee in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting kan haar middelen verwerven via erfstellingen, legaten, schenkingen, donaties, subsidies, enz. De stichting is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) en giften zijn dan ook fiscaal aftrekbaar.

Contact

Mevrouw J. Prins-Manders
Bredaseweg 570
5036 NB Tilburg
T: 06-11864429
E: jose.prins@amarant.nl 

Bestuur

De heer F. Jongen, voorzitter
De heer R. Brouwers
De heer C.J.P.M. van Sprang, penningmeester
De heer R. Withagen

Stichting Vrienden van Amarant
Fiscaal nummer: 8079.58.487

 

Stel je vraag