Keurmerken

ISO certificeringAmarant is gecertificeerd op basis van de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015. Dit is de internationale norm voor beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin staan eisen gedefinieerd die gesteld worden aan organisaties in zorg en welzijn. In de ISO zijn wet- en regelgeving, sectorspecifieke normen, praktijkrichtlijnen en risicomanagement opgenomen.

Toezichthouders 

Er zijn verschillende partijen die toezicht houden op de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die Amarant biedt. Hieronder een overzicht van deze toezichthouders per wetgeving inclusief een link naar de website voor meer informatie.

Wetgeving Toezichthouder
Wlz (Wet langdurige zorg)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Jw (Jeugdwet) Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Regio Midden-  en  Noordoost Brabant:
GGD  Hart voor Brabant

Regio West Brabant:
GGD West-Brabant

Regio Zuidoost Brabant:
GGD Brabant-Zuidoost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezoek ons kwaliteitsrapport

 

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

  1. Rebecca en Inez: samen werken aan rust in huis

    Eind 2017 beviel Rebecca de Castro van een prachtige dochter: Tiesjie. Twee keer per week krijgt ze afwisselend bezoek van gezinsbegeleidster Inez van Rooij en haar collega Vera.

    Lees het verhaal van Rebecca en Inez
  2. Janny verbindt kunst met liefhebbers

    Na haar pensionering was Janny Slock (68) op zoek naar een nieuwe invulling voor haar dagelijks leven. Zo kwam ze terecht bij dagbestedingslocatie ARTenZO Tilburg, waar ze sinds zeven jaar de kunstuitleen in goede banen leidt.

    Lees het verhaal van Janny