Voortgangsbericht 2022: hoe gaat het nu?

Met kleine stappen gaan we vooruit om onze ambities waar te maken. Het motto van ons strategisch kader voor de periode 2021 - 2024 is niet voor niets ‘Groot denken, klein doen’. In het Voortgangsbericht 2022 blikken we terug op 2022 en kijken we vooruit.

In 2021 kozen we samen drie ontwikkelpunten. In dit Voortgangsbericht lees je hoe we hier binnen Amarant samen met cliënten, verwanten en medewerkers actief mee aan de slag zijn gegaan. Hoe staat het met de Kwaliteitsdialoog? Wat is gedaan om administratieve lasten terug te dringen? En is de bezetting op orde en het verzuim gedaald?

Bekijk het Voortgangsbericht 2022 (volledige versie)

Bekijk het Voortgangsbericht 2022 in duidelijke taal

Keurmerken

ISO certificeringAmarant is gecertificeerd op basis van de kwaliteitsnormen ISO 9001:2015. Dit is de internationale norm voor beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin staan eisen gedefinieerd die gesteld worden aan organisaties in zorg en welzijn. In de ISO zijn wet- en regelgeving, sectorspecifieke normen, praktijkrichtlijnen en risicomanagement opgenomen.

Het certificaat is geldig voor de volgende scope: het bieden van zorg, behandeling en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel in iedere levensfase binnen de divisie Jeugd, Sociaal Domein, ondersteunende diensten en (para)medische diensten.  

Toezichthouders 

Er zijn verschillende partijen die toezicht houden op de kwaliteit van de zorg en ondersteuning die Amarant biedt. Hieronder een overzicht van deze toezichthouders per wetgeving inclusief een link naar de website voor meer informatie.

Wetgeving Toezichthouder
Wlz (Wet langdurige zorg)

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Jw (Jeugdwet) Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) Regio Midden-  en  Noordoost Brabant:
GGD  Hart voor Brabant

Regio West Brabant:
GGD West-Brabant

Regio Zuidoost Brabant:
GGD Brabant-Zuidoost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stel je vraag

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

 1. Octavia: "Nu kan ik weer 100 procent mama zijn"

  De drie kinderen van Octavia (34) woonden een tijdje bij STEK in Oisterwijk. Daardoor kon Octavia in de tussentijd aan zichzelf werken. “STEK voelde meteen heel veilig en cosy.”

  Lees het verhaal van Octavia
 2. "De oude Ruud zit daarbinnen nog"

  In 1994 krijgt Ruud Rampen (dan 49) een hersenbloeding. Een fraaie journalistieke carrière wordt daarmee in de knop gebroken. Met hulp van zijn vrouw Marie-Louise komt hij er gelukkig langzaam weer bovenop. Nu woont hij in een appartement van Amarant in Bergen op Zoom.

  Lees het verhaal van Ruud en Marie-Louise
 3. Marloes en Carlijn groeiden op met een meervoudig beperkt zusje

  Nee, gemakkelijk was het niet altijd om op te groeien in één gezin met de meervoudig beperkte Roos. Maar Marloes (20) en Carlijn (18) Monster uit Prinsenbeek én hun ouders hebben inmiddels wel geleerd om erover te praten.

  Lees het verhaal van Marloes en Carlijn