Caren is een digitale gezondheidsomgeving en geeft jou inzage in en controle over je eigen gezondheid, of die van je verwanten. Caren helpt je ook met het organiseren van zorg en maakt het mogelijk om informatie te delen en taken te plannen rondom jouw zorgsituatie. Je bepaalt zelf met wie je jouw gegevens wilt delen en of je Caren wilt koppelen met de professionele zorg.

Vanaf 1 april 2023 kun je als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger, en mogelijk anderen uit je netwerk, meelezen in plan en rapportage.

Dit betekent dat we stoppen met Quli. Per 1 april 2023 ontsluiten wij plan en rapportage dus via Caren

Wat kunnen we met Caren?

Amarant heeft de volgende keuzes gemaakt in het gebruik van Caren:

  • De mogelijkheid om rapportages met de cliënt te delen
  • De mogelijkheid om het Plan met de cliënt te delen
  • De mogelijkheid om Vragenlijsten met de cliënt te delen
  • De mogelijkheid om Agenda afspraken met de cliënt te delen (en de cliënt de agenda aan te laten vullen)
  • De mogelijkheid voor de cliënt om het cliëntverhaal in te vullen en te delen
Ga naar het klantportaal Caren

Starten met Caren

Als je als cliënt of verwant wilt beginnen met Caren, maak je een eigen account aan voor Caren met een eigen e-mailadres. Zie hiervoor de handleiding.

Door middel van een activatiecode kun je toegang krijgen tot je zorggegevens van Amarant. Een brief met deze activatiecode wordt uitgereikt door de persoonlijk begeleider. Er zijn geen kosten verbonden voor de cliënt aan het gebruik van Caren.

Uitleg over Caren

Het is belangrijk dat je Caren leert kennen. Dat kun je op twee manieren doen:

  • Speciaal voor jou hebben we ook een filmpje gemaakt. Het filmpje staat hieronder.
  • Lees de folder over Caren. 
Uitleg over Caren bij Amarant
Uitleg over Caren algemeen