Binnen Amarant bieden we begeleiding aan normaal begaafde kinderen en jongeren met vermoedelijk een Autisme Spectrum Stoornis (ASS) én (jong)volwassenen met een gediagnosticeerde ASS en bijkomende comorbiditeit. Denk dan aan een angststoornis, slaap- of eetstoornissen of ADHD.

De begeleidingsstijl

Autisme is niet aan iemands uiterlijk af te lezen. Dat maakt het voor de persoon én de omgeving soms extra lastig! Daarom kennen we diverse vormen van ondersteuning binnen Amarant. We hebben woonvoorzieningen in Eindhoven, Breda en Tilburg en bieden daarnaast ook ambulante ondersteuning in heel Noord-Brabant. Dit laatste wil zeggen dat cliënten zelfstandig wonen en hun eigen huishouden voeren, maar hulp krijgen waar dat nodig is. We spreken over ‘eigen regie’ van de cliënt, vraagsturing en het bevorderen van een actieve participatie in de samenleving. Dit vraagt om ondersteuningsvormen en methodieken die deze uitgangspunten ondersteunen.

Ontdek de mogelijkheden