Het ouder worden

Net als in de rest van de maatschappij ervaart elke oudere het ouder worden op de eigen manier. De ene persoon zal met 70 nog volledig vitaal zijn terwijl een ander zich met 60 al oud voelt. Dat is binnen de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking niet anders. Gemiddeld behoort iemand met een verstandelijke beperking tot de doelgroep ouderen vanaf 50 jaar. En mensen met een ernstig verstandelijke beperking kunnen zelfs al eerder ouderdomsverschijnselen ervaren.

Multiproblematiek

Met het ouder worden neemt de multiprobematiek toe. Meerdere ziektebeelden vinden gelijktijdig plaats. Hierdoor kan ook het medicijngebruik toenemen waarbij verslaving op de loer ligt. Naast de toenemende ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen) ondersteuning, groeit ook de hulpvraag op het gebied van psychische problematieken. Bijvoorbeeld bij depressie, delier, plotselinge verwardheid of psychoses. Ook rondom eenzaamheid, verliesverwerking en zingeving liggen vraagstukken. Tenslotte is er in de laatste levensfase van onze cliënten een grote vraag naar deskundige palliatieve en terminale zorg. Extra ondersteuning en professionele zorg is dan heel wenselijk!

Huiselijkheid

In onze begeleiding is onder andere het bieden van nabijheid, veiligheid en verzorging heel belangrijk. En dit alles in een huiselijke omgeving. In de laatste levensfase staat ‘het toevoegen van leven aan de dagen in plaats van dagen aan het leven’ centraal. We vinden het belangrijk dat onze cliënten een zo normaal mogelijk leven leiden en ‘meedoen’ waar kan.

Dagbesteding

Een normaal levensritme is ook op hogere leeftijd belangrijk. Dagbesteding is daarom een onderdeel van het zorgaanbod. Dit kan zowel op locatie als binnen een woonvoorziening geboden worden. De zogenaamde huiskamerprojecten zorgen ervoor dat ook in de eigen woning voldoende activiteiten kunnen plaatsvinden, afgestemd op de wensen mogelijkheden van de cliënten. Dit gebeurt veelal door, of samen met dagbestedingsdeskundigen.

Ontdek de mogelijkheden