Aanleiding

Uit het onderzoek 'QuickScan Ondersteuningsbehoefte Zorgintensieve Gezinnen' (NJI) blijkt dat brussen bijna drie keer meer kans hebben op problemen op latere leeftijd in vergelijking met ‘gewone’ broers en zussen. Medewerkers van KDC Kobalt zagen hierdoor in dat de noodzaak om deze groep te ondersteunen groot is. Gesprekken met brussen die betrokken zijn bij KDC Kobalt volgden en hierin kwam naar voren dat veel brussen ervaren dat er veel aandacht uitgaat naar de zorgintensieve broer of zus. Karin van Lee, senior begeleider bij KDC Kobalt: "We willen dit tijdig signaleren en daar waar nodig ondersteunen, zodat het systeem weer in zijn kracht komt te staan."

Missie

De missie van het brussenproject is het versterken van onderlinge relaties rondom het systeem van het kind ten behoeve van de zorg en het welzijn van kind en zijn omgeving. Waar wij voor staan, is het systemisch werken en de verbinding aangaan met het hele gezin. Iedereen uit het gezin doet er toe in de contacten met het zorgintensieve kind. Door zicht te krijgen op alle leden van het gezin, worden tijdig problemen gesignaleerd en blijft draagkracht en draaglast in balans. Daarmee leveren we een bijdrage op zowel korte als lange termijn. Met deze missie voor ogen, is er geïnvesteerd in verschillende middelen en projecten:

Het Familiespel
Het doel van het spel is het stimuleren van de open communicatie binnen het gezin waardoor de relaties onderling versterken. Het spel is bedoeld voor broers en zussen van zorgintensieve kinderen vanaf 12 jaar samen met hun ouders of familie. Het spel wordt altijd begeleid door een professional.

Schatkist
Schatkist is bedoeld voor broertjes en zusjes in de leeftijdsklasse 0-12 jaar. De schatkist zit vol met mooie schatten die de communicatie, zelfontplooiing en kennisoverdracht van de brusjes vergroten. Dit in de vorm van spelletjes, puzzels, maar ook de mogelijkheid om samen met een vriendje op Kobalt te komen spelen. De schatkist blijft van de brus en kan met stiften, stickers, verf en wat al niet meer gepersonaliseerd worden. Drie keer per jaar wordt er een brussenmiddag met speurtocht georganiseerd waar de schatkisten worden uitgedeeld. Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden via het aanmeldformulier.

Ontmoeten & Zo
Een soort huiscafé georganiseerd door en voor ouders van zorgintensieve kinderen waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Meer over Ontmoeten & Zo vind je hier.

De schatkist
De inhoud van de schatkist

Kunnen we je helpen?

Locatie en contact

Ervaringen bij Amarant

Ervaringsverhalen

 1. Alette en Diana: "De verbinding met andere ouders is erg fijn."

  Als ouder van een jonge tweeling met een ontwikkelingsachterstand bezoekt Alette Kaumanns standaard de maandelijkse bijeenkomsten van Ontmoeten & Zo.

  Lees het verhaal van Alette en Diana
 2. Brusjes schatkist: broer Ruben gaat spelen bij Kobalt

  Ruben is de broer ('brus') van zijn zorgintensieve jongere broertje Lars. Hij heeft een beperking en gaat naar Kinderdienstencentrum Kobalt in Tilburg.

  Lees het verhaal van Ruben
 3. Jelle heeft een licht verstandelijke beperking

  Jelle Meijer uit Oosterhout heeft, net als zijn moeder en oma, een licht verstandelijke beperking. Zijn moeder Angeliet herkende het bij haar zoon toen hij op de kleuterschool zat. Daar had Jelle het niet gemakkelijk; hij lag regelmatig overhoop met zijn juf.

  Lees het verhaal van Jelle