‘We passen het meestal toe bij bewoners die wat neerslachtig zijn en waarvan we merken dat ze zich terugtrekken’, legt Mirjam uit. ‘De therapie houdt in dat een cliënt twee weken lang vroeg in de ochtend 20 minuten voor een lichtlamp zit. We kijken daarbij op maat wat mogelijk is. Het is belangrijk dat dit ’s ochtends gebeurt voor een goed dagritme. Omdat veel cliënten beperkte mogelijkheden hebben om zich verbaal te uiten, monitoren we hun gedrag. We zien vaak dat het een positieve invloed heeft en zorgt voor een verbeterde stemming. Het is mooi dat deze therapie bestaat.’

Tijdens ontbijt of puzzel
Ook persoonlijk begeleidster Feline Spijkers past regelmatig lichttherapie toe bij Berry, een van haar cliënten. ‘Zodra de dagen korter worden, maak ik gebruik van de lichtlamp. In het geval van Berry zit hij dan ongeveer 20 minuten in de woonkamer aan de eettafel, schuin achter de lamp, terwijl hij bijvoorbeeld ontbijt, koffiedrinkt of een puzzel maakt.

Na een periode van lichttherapie evalueren we samen met de gedragskundige zijn gedrag aan de hand van een vragenlijst, genaamd de Angst, Depressie En Stemming Schaal. Mijn ervaring is dat de therapie  hem weer wat vrolijkheid brengt. Berry kan zich niet goed kan uitdrukken, maar je kunt wel merken dat als hij het niet krijgt, zijn stemming somberder is. Ik denk dat meer cliënten baat zullen hebben bij lichttherapie.’

Ik denk dat meer cliënten baat zullen hebben bij lichttherapie

Handreiking
Amarant voert als partner van de academische werkplaats GOUD, verschillend onderzoek uit naar lichttherapie. Bij ouderen met een verstandelijke beperking komt depressie maar liefst vijf keer zo veel voor als in de algemene ouderenpopulatie. Daarom onderzocht GOUD of lichttherapie de depressieve klachten zou kunnen verminderen bij deze doelgroep. De uitkomst was dat het een veelbelovende behandeling kan zijn als aanvulling op medicijnen of als alternatief. Met deze kennis is een handreiking binnen Amarant ontwikkeld, een stappenplan voor behandelaars en begeleiders, waarin wordt uitgelegd hoe lichttherapie effectief kan worden ingezet.

Voldoende lampen
Op dit moment richt GOUD zich op de implementatie van lichttherapie. Daar wordt gekeken naar de praktische uitvoering: hoe wordt lichttherapie toegepast? Zijn er voldoende lampen verkrijgbaar? En welke uitdagingen ervaren behandelaars, begeleiders en cliënten?

Ook Feline werkt aan dit onderzoek mee. “Ik vind het belangrijk dat we onze cliënten zo goed mogelijk kunnen helpen. Lichttherapie is veilig en laagdrempelig. Iedereen kan het inzetten zonder uitgebreide instructies. Ik hoop dat we er in toekomst nog meer gebruik van gaan maken!’

Meer informatie
Wil je meer weten over lichttherapie of een lichtlamp inzetten voor je cliënt? Neem contact op met: eline.van.beerendonk@amarant.nl. Op deze pagina vind je de handreiking en informatie voor cliënten en verwanten.