Binnen Amarant zijn verschillende medewerkers al bezig met het verbeteren van de slaap van cliënten. Een goede zaak, maar hierdoor was de deskundigheid op dit gebied versnipperd. Met het slaapconsultatieteam brengen we deze deskundigheid bij elkaar. Het team kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar slaap en slaapproblemen. En zoekt naar oplossingen.

Samenstelling van het team

Het slaapconsultatieteam bestaat uit:

 • Een arts voor Verstandelijke Gehandicapten (arts VG)
  Kijkt naar wat er speelt aan medische problemen en wat daarvan de invloed kan zijn op slaap.
 • Een medewerker Nachtzorg
  Kijkt welke factoren ’s nachts van invloed kunnen zijn op slaap. Bijvoorbeeld lawaai.
 • Een verpleegkundige van het EVA-team
  Loopt binnen in de wijk en op de groepen en ziet daardoor makkelijker de slaapsituatie en externe factoren zoals lawaai van een klapdeur of afzuiginstallatie.
 • Een verslavingsarts
  Kijkt naar invloed van een verslaving (gamen, TV, etc.) op slaapgedrag.
 • Een gedragsdeskundige
  Kijkt op het gebied van gedrag naar het slaapprobleem. Het slaapprobleem zou kunnen komen door aangeleerd gedrag, zoals angst.
 • Een verpleegkundig specialist (met specialisme slaapproblemen)
  Kijkt onder andere naar mogelijke bijwerkingen van medicatie.
 • Een psychodiagnostisch medewerker
  Meet en analyseert slaapgedrag van cliënten door middel van het gebruik van Actiwatches, een soort horloge dat je slaap registreert.

Het team kijkt multidisciplinair en vanuit verschillende invalshoeken naar slaap en slaapproblemen.

Voorbeeld

Jan woont op een woonvoorziening van Amarant. Hij slaapt slecht en is daardoor overdag erg vermoeid. Hij valt regelmatig in slaap. De groepsleiding van Jan schakelt het slaapconsultatieteam in.

De psychodiagnostisch medewerker doet onderzoek naar het slaapgedrag van Jan. Hij moet een tijd een Actiwatch dragen tijdens zijn slaap. De Actiwatch-meting toont aan dat Jan ‘s nachts vaak wakker wordt en vervolgens niet meer goed in slaap kan komen. Het slaapconsultatieteam sluit aan bij een multidisciplinair overleg over Jan om tot een mogelijke oorzaak te kunnen komen. Het valt op dat Jan een hoge dosering medicatie gebruikt. Het kan zijn dat hij als bijwerking slaapproblemen ervaart. Er wordt besloten om de medicatie af te bouwen. Er volgt een Actiwatch-meting van twee weken om het slaapgedrag na het afbouwen van de medicatie te analyseren. Uit deze meting blijkt dat Jan ’s nachts beter doorslaapt en daardoor overdag veel minder moe is.