Marcel: Ik aarzelde, drukke baan, studie, gezin, sporten… Heb ik daar wel tijd voor?

Ik ben sinds november 2016 lid van de medezeggenschapsraad (MR) KDC Kobalt. Het geeft mij een goed gevoel om als ouder een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van de school van mijn zoon. Toen ik gevraagd werd, aarzelde ik. Drukke baan, studie, gezin, sporten…Heb ik daar wel tijd voor?

Maar 4-6 keer per jaar mee praten met bestuur, leerkrachten en ouders over schoolzaken die ervoor zorgen dat onze kinderen in een veilige en prettige omgeving goed verzorgd kunnen worden, is echt leuk om te doen. Een goed functionerende MR is op elke school van groot belang. De MR denkt mee met het bestuur, toetst zijn besluiten en heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Elk MR lid wordt van tevoren geïnformeerd over de agenda en krijgt de ruimte om ideeën voor verbeteringen in te brengen. Samen komen we tot goede oplossingen en initiatieven. KDC Kobalt ziet graag dat ouders betrokken zijn bij de MR, dus alle ouders zijn welkom om een MR overleg bij te wonen of zelfs lid te worden.

Waarom niet eigenlijk?