De manier van werken op deze voorziening wordt gedragen door het team

Op de Veldhovenring wordt er gewerkt met een team van begeleiders en een team van persoonlijk begeleiders op ambulante basis. Het team van begeleiders staat 24/7 klaar voor de cliënten op de voorziening. De cliënten die woonachtig zijn in een van de appartementen op de Veldhovenring in Tilburg wonen hier zelfstandig. Samen met de persoonlijk begeleider plannen zij een moment in om samen te komen. “Door op deze manier te werken, kunnen wij zelf onze agenda inplannen op basis van de wensen van de cliënten. Zo hebben we extra tijd voor de cliënten wanneer dit nodig is. Ik ben 32u beschikbaar voor de 8 cliënten waar ik persoonlijk begeleider van ben.” aldus Lia.

Door deze manier van werken kunnen Lia en haar collega’s zorg op maat bieden voor de cliënten. “Ik heb wel eens een cliënt gehad die er even doorheen zat. Omdat ik ruimte vrij kon maken in mijn agenda, was er de mogelijkheid om meerdere keren naar deze cliënt toe te gaan. Dat is het op maat werken voor onze cliënten. Wanneer ik merk dat het weer beter gaat, kunnen we het weer wat afbouwen naar één keer per week.”

“Eigenlijk, ik weet dat het een luxe is, hebben wij nooit vervanging nodig. Wanneer er bij ons iemand ziek is, kan dit opgevangen worden door een persoonlijk begeleider (Pb’er). Wij als Pb’ers zijn altijd aanwezig, maar alleen voor werkzaamheden die bij een persoonlijk begeleider horen. Zo kunnen wij gemakkelijk invallen wanneer er een begeleider wegens ziekte uitvalt. Daarnaast werken we samen met de Korte Hoefstraat in Tilburg. hier wordt door ons een of twee keer in de maand een dienst gewerkt.”

Ambassadeur

Lia is samen met twee andere medewerkers van Amarant ambassadeur. Samen volgen zij een landelijk programma wat gedragen wordt vanuit het ministerie. ‘’Het doel is dat elke ambassadeur vanuit een organisatie eigen input levert, op die manier kun je samen in gesprek gaan over een casus of onderwerp. Hier komen punten uit voort die eventueel toegepast kunnen worden op de werkzaamheden in de praktijk. Iedereen heeft een eigen reden waarom hij of zij deelneemt aan dit programma. Ik neem deel om de manier van werken die wij hier toepassen te promoten!”

Manier van werken

Lia realiseert zich dat de manier van werken die toegepast wordt niet 1:1 over te nemen is op iedere voorziening. Wel kan er gekeken worden naar de mogelijkheden in de praktijk. “Het is absoluut ook een kostenbesparing. Is er iemand ziek? Dan bespreken we dit en zoeken we samen naar een oplossing. Inval hebben we hierdoor nog nooit nodig gehad.” Daarnaast is het ook een efficiënte manier van werken. Iedere Pb’er is van alle cliënten op de hoogte. Doordat het team op tijd signaleert en rapporteert, kunnen de persoonlijk begeleiders goed in spelen op actualiteiten die leven bij de cliënten. Hierdoor worden problemen getackeld voordat ze escaleren tot grotere problemen. Dit wordt vervolgens besproken in een persoonlijk begeleider vergadering. Overleggen worden gehouden met alleen de persoonlijk begeleiders en gaan over de inhoud van de zorg.

Lia hoopt dat in de toekomst meerdere voorzieningen deze manier van werken toe zullen gaan passen. Ben je hier enthousiast over geworden en wil je meer weten? Lia praat graag met je om te kijken hoe het bij jouw voorziening toegepast kan worden.