We kijken waar de cliënt direct mee geholpen is

Team Bemoeizorg Tilburg stapt af op mensen die ernstige, complexe problemen hebben maar zelf niet om hulp willen of durven vragen. Het zijn ‘zorgwekkende zorgmijders’. “Denk aan problemen als dakloosheid, verslaving, psychiatrische problemen en verwaarlozing”, vertelt Ingrid. Er kan ook sprake zijn van overlast of een gevaarlijke situatie, voor henzelf of hun omgeving. We zoeken deze mensen actief op en proberen op een laagdrempelige manier contact te maken. Ons eerste zorg is om de situatie te stabiliseren. Vervolgens proberen we hen door te leiden naar de reguliere hulpverlening, zoals verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg.”

Vertrouwensband

Voor het zover is, moeten de medewerkers eerst het vertrouwen zien te winnen. Dat kost veel tijd, liefde en geduld. Pierre:  “We knopen eerst een praatje aan en proberen een afspraak te maken. We kijken vervolgens waar de cliënt direct mee geholpen is. Dat kan iets simpels zijn zoals een  telefoontje naar een lastige instantie of het repareren van een ruitje in de voordeur. Als er een vertrouwensband is opgebouwd, praten we verder. Wat heeft hij of zij nodig om zich beter te voelen?  Als de cliënt uiteindelijk hulp accepteert, zorgen wij voor een ‘warme overdracht’ naar een hulporganisatie. Zonder gedoe, zonder drempels. Als dat lukt, is onze missie geslaagd.”

Samenwerking

Team Bemoeizorg Tilburg is een samenwerkingsverband van vijf hulporganisaties: Amarant, Novadic-Kentron, GGz Breburg, SMO-Traverse en GGD Hart voor Brabant. “Dat is de kracht van ons team”, vertelt Pierre. “We delen expertise met elkaar en hebben direct toegang tot elkaars dienstverlening. Samen kunnen in veel complexe situaties hulp bieden. Ook als een cliënt hier niet direct op zit te wachten.”

Meer weten?

Iedereen in de regio Midden-Brabant (Tilburg en omliggende gemeenten) die zich zorgen maakt over iemand, kan een melding doen bij Team Bemoeizorg Tilburg. Op basis van verschillende criteria (is iemand een zorgwekkende zorgmijder?) wordt bepaald of het team in actie komt. Ook in andere regio’s zijn teams actief.