Wat houdt Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG) in?

Een behandelaar komt bij jullie thuis wanneer er sprake is van een lichte verstandelijke beperking bij het kind of de jongere en complexe gezinsproblematiek. Met passende behandeling leren jullie als gezin positiever met elkaar omgaan. We luisteren goed naar alle gezinsleden en wat zij belangrijk vinden. Samen stellen we doelen op waar we aan werken. We richten ons voornamelijk op wat iemand wél kan en wat er allemaal mogelijk is. Daarnaast vergroten we de opvoedingskracht van ouders of verzorgers en ondersteunen we de ontwikkeling van het kind.

Bij de behandeling betrekken we ook mensen in de omgeving die kunnen ondersteunen, zoals familieleden, buren of docenten. Het traject duurt minimaal een half jaar. En als het goed gaat, sluiten we de hulpverlening af of schakelen we over naar een lichtere vorm van hulp.

Voor wie?

IAG is bedoeld voor gezinnen: 

  • met een of meer kinderen met een lichte verstandelijke beperking in de leeftijd tot 18 jaar. 
  • waar (ernstige) problemen zijn op één of meerdere levensgebieden;
  • waar risico’s zijn op het gebied van veilig en gezond opgroeien.

Heb je nog vragen over intensieve ambulante gezinsbehandeling van Amarant? Neem contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.

Stel je vraag