Soms heeft een gezin wat extra hulp nodig om te ontwikkelen en met elkaar om te leren gaan. Amarant biedt deze hulp in de vorm van intensieve gezinsbehandeling. Wanneer je even niet meer weet hoe je problemen binnen het gezin kunt aanpakken, grijpen wij in.

Hoe helpt een ambulant begeleider?

Een gespecialiseerde ambulant begeleider helpt met het versterken van jullie eigen krachten. Denk daarbij onder andere aan het beter leren opvoeden in jullie gezin. Het goed leren omgaan met anderen in de buurt. En we zorgen dat jij financieel ook je taken beter aan kunt. Belangrijke mensen in jullie omgeving werken hieraan mee. Onze medewerkers zijn er om jullie te begeleiden en om te stimuleren. Met passende begeleiding leren jullie als gezin zoveel mogelijk zelf oplossingen te vinden voor problemen.

Gezinsleden met een (lichte) verstandelijke beperking kunnen zich soms anders gedragen dan de rest binnen het gezin. De ambulant begeleider maakt duidelijk welk gedrag niet goedgekeurd wordt. De rest van het gezin leert ook met moeilijk gedrag om te gaan. Maar we richten ons voornamelijk op wat iemand wél kan en wat er allemaal mogelijk is. Zo stimuleer je ontwikkeling en zorg je voor een positieve sfeer. Daarnaast vergroten we de opvoedingskracht van ouders of verzorgers. Met onze begeleiding leren jullie met elkaar om te gaan. Zo brengen we jullie als gezin dichter bij elkaar. Wij brengen de fijne sfeer onderling weer terug. En als het goed gaat en mogelijk is, schakelen we over naar een lichtere vorm van hulp.

Een passende aanpak

Met een ambulant begeleider van Amarant, creëer je een prettig en veilig gezinsklimaat. Wij geven de behandeling die nodig is om als gezin verder te komen. We voorkomen dat een gezinslid uit huis geplaatst moet worden en maken het gezin juist sterker. Heb je nog vragen over onze intensieve gezinsbehandeling? Neem contact met ons op om alle mogelijkheden te bespreken.

Stel je vraag