Soms lopen kinderen en gezinnen vast op meerdere gebieden. Vaak heb je dan als gezin al een lange geschiedenis aan hulpverlening achter de rug en beland je regelmatig in crisissituaties. Dan is zorg nodig vanuit verschillende specialismes. Speciaal voor deze kinderen en gezinnen is er het intersectoraal FACT-team Jeugd. Dat bestaat uit deskundigen op het gebied van GGZ, jeugdzorg en gehandicaptenzorg.

In het I-FACT Jeugd zitten onder andere een verpleegkundige, een opvoeddeskundige, een psychiater en een maatschappelijk werker. Zij pakken alle problemen gezamenlijk aan. Samen met jou en je gezin kijken ze wat er nodig is om de problemen te verminderen, zodat jullie weer grip krijgen op je leven.

Hoe werkt het?

We helpen je daar waar je vastloopt, thuis, op school, in je vrije tijd of op je werk. We proberen een crisissituatie te voorkomen en zorgen dat de situatie niet erger wordt. Samen bekijken we wat er aan de hand is, wat jij en je gezin zelf kunnen, waar jullie hulp nodig hebben en wie die hulp kan bieden. Hiervoor kijken we eerst naar de mogelijkheden in je eigen omgeving, zoals hulp van familie, vrienden of andere betrokkenen. We werken samen met wijkteams, huisartsen, woningorganisaties, leerwerkbedrijven en andere instanties die jou kunnen helpen. Het I-FACT Jeugd biedt psychologische en psychiatrische diagnostiek en behandeling. Ook bieden we praktische ondersteuning en begeleiding bij tal van zaken rondom wonen, werk, school, opvoeding, dagbesteding en geldzaken.

Hulp op maat

Gaat het weer wat beter, dan doen we een stapje terug. Is er een terugval, dan voeren we waar nodig de hulp weer op. We blijven in de buurt tot jullie het zelf kunnen, samen met de mensen om je heen.

Voordelen Intersectoraal FACT-team Jeugd

  • Kennis van psychiatrie, jeugdzorg en gehandicaptenzorg gebundeld in één team.
  • We betrekken de mensen om het gezin heen die blijvend kunnen steunen.
  • We zijn flexibel en springen snel weer bij als dat nodig is. Zo voorkomen we een terugval.
  • Met onze intensieve hulp proberen we samen met het gezin een uithuisplaatsing te voorkomen of te verkorten.

Lees hier de folder voor cliënten

Wie zijn wij?
In het I-FACT Jeugd bundelen Amarant, Combinatie Jeugdzorg en GGzE hun kennis en expertise. Samen zijn we gespecialiseerd in het helpen van ouders en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van opvoeden en opgroeien. We hebben kennis van complexe ontwikkelings- en gedragsproblematiek, psychiatrische problematiek en licht verstandelijk beperkten problematiek. We bieden behandeling, begeleiding en ondersteuning in het gezin.

Stel je vraag

Informatie voor verwijzers

Download de folder