JIM
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. Deze landelijke aanpak richt zich op jongeren tussen de 12 en 23 jaar. De jongere kiest zelf een JIM. Dit is iemand uit zijn of haar netwerk die hij vertrouwt. De JIM is de stem van de jongere naar ouders en zorgprofessionals. Ervaringen laten zien dat een JIM een positieve invloed heeft op de jongere. Professionals rondom jongeren wisselen met regelmaat. Een JIM is een bekende en kan er continu zijn voor een jongere en is ook in de avond en tijdens weekenden bereikbaar. De JIM is er en blijft er.

Effectieve aanpak
JIM is een bewezen effectieve aanpak in het ondersteunen van jongeren met een hulpvraag. Het helpt uithuisplaatsingen te voorkomen of de duur ervan te verkorten. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door de ouder(s). Zo kan de JIM vervolgens optreden als ambassadeur van de jongere. De JIM krijgt een belangrijke rol bij het maken en uitvoeren van een ondersteuningsplan. Omdat de JIM een bekende is van de jongere en de ouder(s), kan deze persoon goed meedenken en niet alleen de jongere maar ook de betrokken (zorg)professionals helpen.

Wat wij doen
Amarant helpt jongeren met het vinden van een JIM en coachen de JIM ook. Ook organiseren wij de beschikking die nodig is voor iedere jongere die wil gaan werken met een JIM. Daarna gaan we samen met de jongere, JIM en zijn/haar ouder(s) aan de slag met de hulpvraag. Hierbij werken we samen met het JIM In Verbindings Team (IVT).

In Verbindingsteams
Amarant neemt deel aan de In Verbindings Teams (IVT) in West-Brabant Oost (regio Breda) en Hart van Brabant (regio Tilburg). In deze teams werken jeugdhulpverleners van verschillende organisaties uit een regio samen om de JIM’s te coachen en de juiste zorg bij een jongere te brengen. Amarants bijdrage in de teams richt zicht op jongeren met een licht verstandelijke beperking. Daar ligt onze expertise. 

Heb je vragen over JIM? Neem dan contact met ons op!
Meer informatie vind je ook op de landelijke website van JIM  en op de website voor de zorgregio Hart van Brabant (omgeving Tilburg) en zorgregio West Brabant Oost (omgeving Breda).

Stel je vraag