Op 8 september is het Wereldalfabetiseringsdag. Een mooi moment om stil te staan bij de aanpak van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassenen hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. De Stichting Lezen en Schrijven wil het belang van lezen en schrijven, rekenen en digitale vaardigheden zichtbaar maken. Veel bedrijven en instellingen komen in actie. Ook Amarant.

Miranda Burhenne, coördinator Servicepunt Cliëntmedezeggenschap, vindt dat begrijpelijke informatie nodig is om medezeggenschap van cliënten mogelijk te maken. “Cliënten moeten zich vrij voelen om aan te geven dat bepaalde informatie voor hen lastig te begrijpen is. Medewerkers kunnen meer hun best doen om begrijpelijke taal te gebruiken, in hun informatie naar cliënten maar ook naar elkaar.”

Duidelijke taal

Deze week gaan we dieper in op duidelijke taal. Zo gaan cliënten Malu, Mandy en Tom samen met Miranda in gesprek over begrijpelijke taal. Ook geven we in samenwerking met het Leercentrum van Amarant schrijftips. Daarnaast doen we later deze week een leuke quiz op Instagram.

Maar, we trappen de week af met de rap van woordkunstenaar en cliënt Jan Hovens. Zijn artiestennaam? GVR (Grote Vriendelijke Reus). GVR heeft al veel liedjes gemaakt. Drie jaar geleden nam hij ‘Duidelijke Taal’ op. Bekijk en luister de rap hieronder.

GVR - Duidelijke taal