Voor cliënten die in behandeling zijn vinden we in samenspraak een passende, individuele oplossing. Er zijn goede contacten met collega organisaties, wat mogelijkheden biedt voor de cliënten. Er wordt tevens een verdere (keten)samenwerking tussen GGz Breburg en Amarant uitgewerkt rondom het op- en afschalen tussen begeleiding en behandeling. Dit wordt de komende maanden uitgewerkt.

Vragen? U kunt contact opnemen met de Helpdesk Client. Zij zijn bereikbaar op 088-611 99 55.