Uit de onafhankelijke toetsing door een certificerende instelling blijkt dat de Amarant Groep op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid biedt aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Bestuurder van PSO Nederland, Yuri Starrenburg, reikte op 17 juli het certificaat uit aan John van Kuijk, divisiedirecteur van het Sociaal Domein. "Hier zijn wij erg trots op!"

Bovengemiddeld presteren
Het PSO-keurmerk kent vier prestatieniveaus: de Aspirant-status, Trede 1, Trede 2 en Trede 3. Onze organisatie is op de PSO-Prestatieladder gegroeid naar Trede 2. Dat betekent dat we bovengemiddeld presteren als het gaat om werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidspositie. Amarant Groep wil zich inspannen om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie een kans te bieden als werkgever; dit is passend bij onze identiteit. Hiermee onderscheiden we ons als werkgever en als zorgaanbieder. De instroom komt uit verschillende doelgroepen, waaronder de Participatiewet, WAO, WIA, WAJONG, en WW. We willen daarnaast voldoen aan de maatschappelijke verplichting vanuit de gemeenten om in ruil voor zorggelden (Jeugdwet en WMO) bij te dragen aan de maatschappij: Social Return.

Lovend
De topman van PSO Nederland, Yuri Starrenburg, kwam over uit Amsterdam om het certificaat uit te reiken en sprak lovende woorden: "Naar Trede 2 toegroeien is ontzettend mooi. Het is niet vanzelfsprekend, je moet er als organisatie ook echt wat voor doen. Zo moet je altijd een beeld hebben van het verloop van je organisatie. 'Heb ik nog wel een sociaal team?' Gaan er mensen weg? Dan moeten er ook weer mensen bij. Daarnaast  is het één ding om medewerkers aan te nemen, een tweede is ervoor zorgen dat hij of zij ook echt op zijn of haar plek zit. De Amarant Groep doet dit heel goed."

PSO-keurmerk
Door middel van het PSO keurmerk kunnen we onze bijdrage aan de werkgelegenheid voor de Social Return doelgroep aantonen. PSO wordt door verschillende gemeenten geaccepteerd als (gedeeltelijke) verantwoording van de Social Return activiteiten.

Meer informatie?
Meer weten over de PSO, kijk dan op: www.pso-nederland.nl.