Ook hun ouders, familieleden en/of begeleiders kunnen voor advies en ondersteuning naar de polikliniek.De poli is ook een informatiepunt voor huisartsen en medisch specialisten.

Bij de AVG-poli werken gespecialiseerde Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten van de Amarant Groep. Deze artsen zijn aangesloten bij de beroepsvereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG). Deze artsen kennen de gezondheidsproblemen waar mensen met een verstandelijke beperking mee te maken krijgen. Huisartsen en medisch specialisten kunnen hun patiënten boven de 18 jaar met een verstandelijke beperking verwijzen naar de AVG-poli 18+ als er behoefte is aan specifieke, aanvullende expertise. De poli geeft advies terwijl de patiënt onder behandeling blijft van zijn eigen arts.

Samenwerking ETZ en Amarant Groep
Vanuit het platform VG/Zorgbelang Brabant zijn binnen het project Ziekenhuiszorg voor mensen met een verstandelijke beperking, aanbevelingen gedaan hoe de zorg voor deze doelgroep te verbeteren. Veel gaat al goed, maar het kan altijd beter. In de samenwerking tussen het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Amarant Groep worden deze aanbevelingen niet alleen omarmd en opgevolgd, maar ook geïntensiveerd. In eerste instantie zal dit plaatsvinden door uitvoering te geven aan het spreekuur AVG op locatie TweeSteden van het ETZ.

Meer informatie
De AVG-poli 18+ is telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur. De AVG-poli 18+ houdt spreekuur op locatie ETZ TweeSteden op maandagmiddag van 13.00 uur tot 16.30 uur.

Tel. 088 – 611 22 61, e-mail: avgpoli18+@amarant.nl